• Bireysel Emeklilik

Bugün tasarruf  yapmaya başlamanız, geleceğinizde birçok  şeyi değiştirebilir. Emekli olduğunuzda hayal ettiğiniz  yaşam kalitesine sahip olabilmek için düzenli birikim yapmak istiyorsanız, Bireysel Emeklilik Sistemi size göre.

Bireysel emeklilik sistemi, mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak kurulmuştur. Temel amacı, bireylerin çalışma yaşamları boyunca yaptıkları düzenli tasarrufların yatırıma yönlendirilmesini sağlayarak, oluşacak birikimlerle, tasarruf yaptıkları dönemde sahip oldukları refah seviyesinin emeklilik döneminde de devam etmesini sağlamaktır. Sistem gönüllü katılım esasına dayanmaktadır. Devletin %25 katkısıyla sisteme olan ilgi artmıştır.

Bireysel emeklilik sistemine 18 yaşından büyük fiil ehliyetine sahip kişiler katılabilir. Sisteme katılım için bir emeklilik şirketi ile emeklilik sözleşmesi akdetmek yeterlidir.

Devlet katkısı:

Düzenli veya toplu olarak yatırdığınız tüm katkı paylarının %25’i oranında, devlet katkısı avantajından faydalanabilirsiniz. Bir takvim yılı içinde yapılan toplam devlet katkısı, ilgili takvim yılı için belirlenen yıllık toplam brüt asgari ücret tutarının %25’ini aşamaz.