• Bireysel Emeklilik
 • Kurumsal Emeklilik Planları
 • Bireysel Emeklilik Planları
 • Fonlar
 • Emeklilik Hakkı Kazanma
BES Nedir?
 • Hepimiz emekliliğimiz için önümüzde uzun yıllar olduğunu düşünürüz. Yoğun çalışma tempomuzda çoğu

zaman emekliliğimizi aklımıza getirmeyiz. Hayatımızın ortalama 25 ile 30 yılını çalışarak geçiriyoruz. Günlük koşuşturma içinde hayatımızdan ne kadar yıl geçtiğini hiç farketmiyoruz. Oysa şimdiden rahat bir emekliliği planlamak mümkün. İşte bireysel emeklilik sistemi bunun için var. Hayatınızı emekliliğinizde de aynı rahatlıkla devam ettirebilmeniz için… Aktif çalışma döneminizdeki gelirinizin bir kısmını adınıza açılan bireysel emeklilik hesabına yatırıyorsunuz. Yatırdığınız bu katkı payları emeklilik yatırım fonlarında değerlenerek size emeklilik döneminizde gelir elde etme imkanı sağlıyor. Yani emeklilik döneminizde birikimlerinizi kısmi olarak, emekli maaşı olarak veya toplu ödeme şeklinde almanıza olanak sağlıyor…

 • Sistem Nasıl İşliyor?

Bireysel Emeklilik Sistemi, mevcut sosyal güvenlik sistemlerine tamamlayıcı nitelikte ve bireylere emeklilik döneminde ilave bir gelir sağlayarak refah düzeylerinin yükseltilmesine yardımcı olmak amacıyla kurulmuş bir sistemdir.

Bireysel Emeklilik Sistemi; Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Emeklilik Gözetim Merkezi, Takasbank ve Bağımsız denetim şirketleri gibi kurum ve kuruluşların denetim, gözetim ve kontrolü altında olan, katılımın gönüllülük esasına dayandığı bir sistemdir. İsteğe bağlı olarak belirli bir katkı payının ödenmesi suretiyle emeklilik sözleşmesi yapılarak sisteme dahil olunmaktadır. En az 10 yıl boyunca sistemde kalmak şartıyla 56 yaşını doldurulduğunda emeklilik hakkı kazanılmaktadır.

 • Sisteme Kimler Katılabilir?

Bireysel Emeklilik Sistemi gönüllü katılım esasına dayanmaktadır.Bireysel Emeklilik Sistemi 18 yaşını doldurmuş fiil ehliyetine sahip herkesin katılımına olanak sağlayan gönüllü katılım esaslı bir yatırım sistemidir.

 • Devlet Katkısı

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Kanun 29/06/2012 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştır. Bu kapsamdaki yeni yasal düzenlemeler sayesinde Bireysel Emeklilik Sistemi, devlet tarafından doğrudan teşvik edilen ve tüm katılımcıların bu teşvikten daha etkin faydalanacağı bir yapıya kavuşmuştur. Bireysel Emekliliğin teşvik edilmesine yönelik olarak 01.01.2013 tarihinden itibaren devletin, tüm bireysel emeklilik katılımcılarının ilgili hesaplarına aylık olarak belirli bir oranda yapacağı destek ödemesidir. Bu oran, katılımcıların aylık ödediği katkı payı tutarının %25’i kadar olacaktır. Örnek : 100 TL katkı payı yatıran katılımcı için devlet,katılımcının hesabına 25 TL katkı payı yatıracaktır. – Bir takvim yılı içinde yıllık brüt asgari ücretin %25’ine kadar Devlet Katkısı elde edilebilecektir. Bununla beraber, 29 Mayıs 2012 tarihinden önce sistemde bulunan ve 29 Haziran 2012 tarihinden itibaren 2 yıl içinde bir emeklilik sözleşmesini birikimlerini alarak sonlandıran katılımcılar, 31 Aralık 2014 tarihine kadar Devlet Katkısı alamayacaktır. Devlet Katkısı’na kademeli olarak hak kazanılacaktır. Katılımcılardan;

·En az 3 yıl sistemde kalanlar devlet katkısı ve getirilerinin %15’ine,

· En az 6 yıl kalanlar %35’ine,

· En az 10 yıl kalanlar %60’ına,

· 10 yıl sistemde kaldıktan sonra 56 yaşını dolduranlar Devlet Katkısı’nın %100’üne hak kazanacaktır.

01 Ocak 2013 tarihinden önce Bireysel Emeklilik Sistemine dahil olmuş katılımcıların hak kazanma süre hesaplamasında aşağıdaki düzenleme yapılacaktır. Buna göre katılımcıların 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren 3 yıl sistemde kalınması koşuluyla devlet katkı tutarları ve ulaştığı birikim değerine 01 Ocak 2016 tarihinde aşağıdaki hak ediş süresi eklenecektir;

· Sistemde 3 yıldan fazla 6 yıldan az bulunan katılımcılara 1 yıl

· Sistemde 6 yıldan fazla 10 yıldan az bulunan katılımcılara 2 yıl

· Sistemde 10 yıldan fazla bulunan katılımcılara 3 yıl

BES'te Sıkça Sorulan Sorular
 • Bireysel Emeklilik Sistemine katıldığımda, halen prim ödediğim sosyal güvenlik sisteminden çıkabilir miyim?

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı zorunlu sigortalardır. Bireysel Emeklilik Sistemi’ne girdiğinizde, bunlardan çıkmanız söz konusu olamaz.

 • Bireysel Emeklilik Sistemi’nden kaç yaşında emekli olacağım?

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde 56 yaşınızı tamamladıktan ve en az 10 yıl boyunca sistemde kaldıktan sonra emekliliğe hak kazanabilirsiniz.

 • Sisteme kimler katılabilir?

Bireysel Emeklilik Sistemi’ne medeni hakları kullanma ehliyetini haiz kişiler katılabilir. Sisteme dahil olmanız için herhangi bir üst yaş sınırı yoktur. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı gibi herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmadan ya da çalışmadan da programa katılabilirsiniz.

 • Nasıl katılabilirim?

Akıllı Adım Bireysel Emeklilik Planları ile sisteme girebilir, tercih ve ihtiyaçlarınıza göre emeklilik planınızı belirleyebilirsiniz.

 • Sistem nasıl işler?

Bireysel Emeklilik Sistemi ile yaşamınız boyunca düzenli olarak yapacağınız küçük tasarrufları uzun vadede değerlendirebilirsiniz. Sistemin amacı, emeklilik ve yaşlılıktaki nakit ihtiyaçlarınız için birikim yapmanızdır.

 • Katkı payı nedir?

Emekliliğinizde ihtiyacınız olacak geliri sağlamak için düzenli olarak biriktireceğiniz tutardır. Belirlediğiniz katkı payı tutarını, yıllık, altı aylık, üç aylık veya aylık olarak yatırabilirsiniz.

 • Bireysel Emeklilik Sistemine ne kadar katkı payı yatırmalıyım?

Emekli olduğunuzda da kendi ayaklarınız üzerinde durabilmeniz için, bugünkü gelirinizin en az %10’uyla yatırım yapmanızı öneriyoruz.

 • Vergi avantajım var mı?

Bireysel Emeklilik Sistemi’ne girerek hem yatırımın değerlendirilmesinde, hem de düzenli gelir ya da toplu para alma dönemlerinde önemli vergi avantajlarından faydalanabilirsiniz.

Birikimlerinizi değerlendirirken: Emeklilik yatırım fonları getirileri gelir vergisinden muaftır.

Sistemden ayrılırken: Vergi mevzuatı uyarınca sistemde 10 yıldan az süreyle katkı payı yatırarak sistemden ayrıldığınızda emeklilik hesabınızdaki toplam getiri üzerinden %15, 10 yıl süreyle katkı payı yatırıp 56 yaşınızı tamamlamadan ayrıldığınızda %10, 10 yıllık süre ve 56 yaşını tamamlayarak emeklilik hakkı kazandığınızda ise toplam getiri üzerinden %5 stopaj uygulanır.

 • Temel kesintiler nelerdir?

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile, emeklilik şirketlerinin sistemin uygulanmasına yönelik yaptığı yasal kesintiler şunlardır:

Giriş aidatı: Bireysel Emeklilik Sistemi’ne girişte veya farklı bir emeklilik sözleşmesi açılması halinde ödemeniz gereken tutardır. Peşin ve ertelenmiş olarak alınan giriş aidatlarının toplamı teklifin imzalandığı veya onaylandığı tarihte geçerli aylık brüt asgari ücretin; 1. Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren üç yıl içinde şirketten ayrılanlar için yüzde %75’ini, 2. Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren üç yılını dolduran sözleşmelerden altı yıldan önce şirketten ayrılanlar için %50’sini, 3. Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren altı yılını dolduran sözleşmelerden on yıldan önce şirketten ayrılanlar için %25’ini aşamaz.

Yönetim gideri: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, emeklilik şirketlerine katılımcıların yatırdıkları katkı paylarının %2’e kadar olan kısmını yönetim gideri kesintisi olarak ayırma hakkı tanır. Sözleşmenin ara verme durumunda (vadesinde yatırılmayan katkı payının yatırılma tarihini müteakip üç ay içinde hesaba herhangi bir yatırım yapılmaması haline sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir) ara verme süreci boyunca katılımcının birikiminden, ara verilen her tam ay için iki Türk Lirasını aşmayacak şekilde ek yönetim gider kesintisi alınabilir.

Fon işletim gideri: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu çerçevesinde emeklilik şirketleri, fona ilişkin giderlerin karşılanması için fondan gider kesintisi yapabilir. Bu kapsamda yapılacak toplam kesinti, fon işletim giderine ilişkin kesinti dahil, Para Piyasası Fonları’nda yıllık %1,09’u, Kamu, Özel Sektör, Uluslararası Borçlanma Araçları Fonları, Kıymetli Madenler, Endeks Fonları’nda yıllık %1,91’i, Hisse ve diğer fonlarda yıllık %2,28’i aşamaz.

 • Yatırımlarım nasıl değerlendirilir?

Bireysel emeklilik planınıza yatırdığınız katkı payları, emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilir.

 • Emekli olduktan sonra birikimlerimi nasıl alabilirim?

Emekliliğe hak kazandıktan sonra birikimlerinizi geri almanız için size farklı seçenekler sunuyoruz:

Birikimlerinizin tamamını veya bir kısmının ödenmesini talep edebilirsiniz.

Düzenli gelir elde etmek isterseniz birikimlerinizi geri ödeme programı için hazırlanmış Emeklilik Gelir Planı’na aktarabilirsiniz.

BES Plus
 • Plana Dahil Olmak İçin Minimum Katkı Payı Nedir?

Minimum katkı payı tutarı 2015 yılı sonuna kadar 109 TL olarak belirlenmiştir. Minimum katkı payı tutarı, her takvim yılının başında (1 Ocak), bir önceki yılın Kasım ayında açıklanan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranı kullanılarak yeniden belirlenir. Minimum katkı payı artışlarının katılımcıya yansıtılması sözleşme yıldönümleri itibariyle yapılır. Katkı Payı Ödemelerine İlişkin Koşullar Katkı payı ödemeleri, katılımcının seçmiş olduğu plan dahilindeki emeklilik yatırım fonlarında yatırıma yönlendirilirken, katkı payı ödemelerinde azami bir limit yoktur. Plana ödenecek katkı payları,

Aylık,

3 Aylık,

6 Aylık,

Yıllık

vadelerle belirlenebilir.

Katılımcı belirlenen bu vadeler dışında da ödeme yapabilir. Plana ödenecek katkı payları,

Kredi Kartı,

Otomatik Ödemeler,

gibi farklı ödeme araçlarıyla gerçekleşir.

 • Giriş Aidatı Kesintisi Ne Kadar?

Giriş aidatının peşin olarak alınan kısmı, teklifin imzalandığı tarihte geçerli aylık brüt asgari ücretin %10’u kadar olup, ilk yıl içerisindeki katkı payı vadelerinde taksitlendirilecektir. Peşin ve ertelenmiş olarak alınan giriş aidatlarının toplamı teklifin imzalandığı veya onaylandığı tarihte geçerli aylık brüt asgari ücretin;

Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren üç yıl içinde şirketten ayrılanlar için %75’i,

Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren üç yılını dolduran sözleşmelerden altı yıldan önce şirketten ayrılanlar için %50’si,

Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren altı yılını dolduran sözleşmelerden on yıldan önce şirketten ayrılanlar için yüzde %25’ini aşamaz.

 • Yönetim Gider Kesintisi Ne Kadar?

Emeklilik sisteminde bu plana dahil olan katılımcıların yatırdıkları tutarlara bağlı olarak yönetim gider kesintisi gerçekleştirilecektir.

 • Fon Toplam Gider Kesintisi Ne Kadar?

İsteğinize bağlı olarak seçeceğiniz fonlara göre 1,09-2,28 aralığında fon kesintileri gerçekleşecektir.

 • BES Plus’ın Avantajları

A. Anlaşmalı Sağlık Kurumlarında İndirim

Katılımcılarımız  anlaşmalı olduğumuz sağlık kurumlarında sadece BES kartlarını göstererek indirimli fiyatlardan faydalanabileceklerdir. Bu hizmetten yararlanacak Bireysel Emeklilik Katılımcılarımızın sözleşmelerinin yürürlükte ve ilk katkı payının ödenmiş olması yeterli olacaktır.

B. Katkı Payı Ödeme Güvencesi

Katılımcıların tasarruf yaptıkları dönemler içinde aşağıdaki durumların gerçekleşmesi durumunda katkı payları en son ödenen katkı payı esas alınarak ödenir.Aylık katkı payı ödeme güvencesi limiti 2015 senesi için 830 TL’dir.

Kaza Sonucu Daimi Maluliyet

Tehlikeli Hastalıklara Yakalanması

İşsiz Kalınması

Hastane Yatış Güvencesi

C. Medikal Asistans Hizmetleri

Bu hizmetten yararlanacak Bireysel Emeklilik Katılımcılarımızın sözleşmelerinin yürürlükte ve ilk katkı payının ödenmiş olması yeterli olacaktır. Bireysel Emeklilik katılımcılarımız 7/24 aşağıdaki medikal asistans hizmetlerinden faydalanabilmektedir:

Sözleşme sahiplerine sağlanacak Medikal Asistans Hizmetleri şunlardır;

-Ambulans Gönderimi

-Bir Hastane Biriminden Diğerine Şehir içi Taşımacılığı

-Şehirlerarası Taşımacılık

-Tıbbi Danışma Hizmeti

-İlaç/TıbbiSarf Malzeme Gönderimi

-Evde Bakım Hizmetleri

-Eve Hemşire Gönderimi

-Ameliyat Sonrası Bakıcı Hizmeti

-Doğum Sonrası Bakım Hizmeti

 • Birikimlerin Ödenmesi Aşamasında Stopaj Uygulaması

Katılımcılarımızın zorunlu nedenler dışında sistemden ayrılması veya emeklilik hakkını kazandığında birikimlerinin tümünü almak istemesi durumunda kendilerine yapılacak geri ödemelerde elde edilen yatırım getirisine isabet eden tutar üzerinden,sistemde geçirilen süreye bağlı olarak değişen oranlarda gelir vergisi kesintisi yapılır.

-Vefat maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenler dışında,10 yıl süre ile sistemde kalmadan ayrılanlar için yapılacak geri ödemenin elde edilen yatırım getirisine isabet eden tutar üzerinden %15,

-Vefat maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenler dışında,10 yıl süre ile sistemde kalan, ancak 56 yaşını doldurmadan ayrılanlar için yapılacak geri ödemenin elde edilen yatırım getirisine isabet eden tutar üzerinden %10, -10 yıl süre ile sistemde kalan ve 56 yaşını doldurduktan sonra ayrılanlar için yapılacak geri ödemenin elde edilen yatırım getirisine isabet eden tutar üzerinden %5, oranında gelir vergisi kesintisi yapılmaktadır.

Emeklilik Yatırım Fonları
 • Emeklilik Yatırım Fonları Bireysel Emeklilik Sisteminin amacı ile paralel olarak uzun vadeli bir yatırım aracı

olarak değerlendirilmelidir. Finans piyasalarının önemli bir parçası olan emeklilik yatırım fonları, portföyünde yer alan menkul kıymetlerin değerlemesi, birim fiyat hesabı ve muhasebesi açısından yatırım fonlarına benzer

 • Katılımcı Açısından İşleyiş

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde katılımcıların ödedikleri katkı payları, sözleşmelerinde belirlenen oranlarda seçtiği ya da planlarında tanımlı emeklilik yatırım fonlarına yatırılır. Yatırım fonlarında olduğu gibi, katılımcının parasıyla adet bazında fon alınır. Fon, alım bilgilerinin portföy yönetim şirketine iletildiği günden bir sonraki iş günü geçerli olan birim pay değeri üzerinden satın alınıp katılımcının hesabına yansıtılır.Fonun birim pay değeri yükseldikçe, katılımcının toplam birikiminin değeri de yükselir.

Katılımcı isterse yılda 6 kez olmak üzere planına dahil olan fonlar arasında değişiklik yapabilir, planında fon seçenekleri tanımlı ise, yılda 4 kez olmak üzere plan değişikliği yaparak farklı emeklilik yatırım fonlarına sahip olabilir. Katılımcı fon değişikliği yapmak isterse, önce var olan fonlarla istenen fonların arasında fark yaratan fonlar satılır; daha sonra alınması gerekenlerin alımı yapılır. Katılımcı emekli olduğunda da hesabındaki tüm emeklilik yatırım fonları satılarak emeklilik birikimi kendisine ödenir.

 

Kurumsal Emeklilik Ürünü
 • Özelliler:

Kurumunuza özel sunduğumuz avantajlarla çalışanlarınızın / üyelerinizin daha iyi şartlarla emekli olmasına katkıda bulunuyoruz. Günümüz koşullarında kurumların,çalışanlarının / üyelerinin motivasyonunu ve kurum bağlılığını artırması için, pazarda rekabet üstünlüğü sağlamaya yönelik ek faydalar sunması gerekli hale geldi. İşte bu noktada kurumların ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte bir ürün olarak Grup Emeklilik Planları geliştirildi.

Sizlere kurumunuzun özelliklerine ve her türlü katılıma olanak sağlayacak Emeklilik Planlarını sunuyoruz.

Kurumların insan kaynakları politikalarına ve çalışanların/üyelerin ihtiyaçlarına uygun Grup Emeklilik Planı sunulması konusunda uzman Kurumsal Emeklilik Pazarlama ekibimiz sizlere danışmanlık hizmeti veriyor.

Grup Emeklilik Planları hakkında bilgi ve danışmanlık hizmeti almak için sizleri acentemize bekliyoruz.

Grup emeklilik sözleşmeleri, gruba bağlı bireysel veya işveren grup emeklilik sözleşmesi olarak düzenlenebilmektedir.

Gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi, bir grup emeklilik planına bağlı olarak düzenlenen ve şirket ile katılımcının taraf olarak yer aldığı emeklilik sözleşmesidir.

İşveren grup emeklilik sözleşmesi, bir istihdam ilişkisine dayalı olarak veya katılımcı lehine bir sponsor kuruluş ile şirket arasında imzalanan ve katılımcı adına sponsor kuruluş tarafından katkı payı ödenen emeklilik sözleşmesidir.

Kurumlarla düzenlenen emeklilik sözleşmelerine,

-Sadece kurum, çalışan adına katkı payı ödeyebilir.

-Kurum ve çalışan belli oranlarda katkı payı ödeyebilir.

-Sadece çalışan kendi adına katkı payı ödeyebilir.

 • Avantajlar

Çalışanlarınızı/Üyelerinizi bireysel emekliliğe dahil ederek, aktif çalışma hayatlarında düzenli birikim yaparak ilerleyen yaşlarda ek emeklilik geliri elde etmelerine imkan tanımış olacaksınız.

Çalışanlarınız/Üyeleriniz için ücret artışı yerine bu artışın tamamı veya bir kısmıyla, çalışanlarınızın bireysel emeklilik hesaplarına katkıda bulunarak personel maliyetlerinde de tasarruf sağlayacaksınız.

Çalışanlarınız/Üyeleriniz adına ödediğiniz katkı payı tutarlarını, her bir çalışanınızın aylık brüt ücretinin %15’ine ve yıllık olarak brüt asgari ücretin yıllık tutarına kadar, doğrudan gider yazarak kurumlar vergisi matrahınızdan indirebilirsiniz.

 • Sunduğumuz Hizmetler

Kurum yetkililerine bireysel emeklilik ve Grup Emeklilik Planları konusunda ayrıntılı bilgilerin verilmesi ve kuruma özel planların tasarlanması Plana katılım koşullarının belirlenmesi Katkı payı tutarları ve ödeme şeklinin belirlenmesi, birikimlere hak kazanma esasları ve sürelerinin tespit edilmesi, plan ile ilgili hakların kullanım esaslarının saptanması Emeklilik yatırım fonu seçiminde danışmanlık hizmeti verilmesi İşveren Grup Emeklilik Sözleşmesi’nin hazırlanması

 

Kişiye Özel Bireysel Emeklilik Planı

Yaşam ve Emeklilik Kişiye Özel Emeklilik Planı, yaşam standartlarınızı, emeklilikte de koruyabilmeniz için geliştirilmiş bir plandır. Bireysel Emeklilik Sistemi’nde birikimleriniz, her ay %25 devlet katkısı* ile desteklenirken, emeklilik yatırım fonlarında da değerlenir. Böylece akıllı bir adım atabilir, küçük birikimlerle dahi, emekliliğiniz için önemli bir güvence sağlayabilirsiniz. Allianz Yaşam ve Emeklilik, uzun yıllara dayanan deneyimiyle, bu sürecin her aşamasında size destek olacaktır.

*Devlet katkısı üst sınırı yıllık toplam brüt asgari ücretin dörtte biri kadardır.

 • Kimler yararlanabilir?

18 yaşını tamamlamış olan herkes bu plandan yararlanabilir.

 • Devlet katkısının koşulları nelerdir?

Bireysel emeklilik planlarına dahil olan herkes, %25 devlet katkısından yararlanabilir.

 • Birikimleriniz hangi fonlarda değerlendirilir?

Kişiye Özel Plan ile, fon dağılımını yatırım tercihlerinize göre kendiniz şekillendirebilirsiniz. Sizler için geliştirilen 11 fon arasından, dilediğiniz fon sepetini oluşturabilirsiniz.

 • Ek Faydalar

Kişiye Özel Plan ile Sistem’e girdiğiniz günden itibaren Yaşam ve Emeklilik’in size sunduğu ek faydalardan da yararlanmaya başlarsınız.

 • Alo Sağlık: Olası bir sağlık probleminiz karşısında Telemed24 acil tıbbi danışmanlık hattımızdan ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz.
 • Avantajlı Sağlık: Allianz Yaşam ve Emeklilik ile özel anlaşması olan sağlık kurumlarından %25’e varan indirimlerle hizmet alabilirsiniz.
 • Kara Ambulansı: Acil durumlarda ücretsiz kara ambulansı hizmetinden yararlanabilirsiniz.
 • Katkı Payı Güvencesi: Bir sağlık sorunu nedeniyle 6 aydan uzun süren iş göremezlik durumunda, katkı paylarınız 5 yıl süresince, Yaşam ve Emeklilik tarafından ödenir.
Safran Bireysel Emeklilik Planı

Safran Plan, geleceği için belli bir toplu para ile yüksek miktarlarda birikim sağlamayı amaçlayanlara özel olarak hazırlanan ayrıcalıklı bir plandır. Safran Plan sahipleri devlet katkısı ve fonlar ile sağlanacak getirilerin yanında bu plana özel avantajlardan ve özel müşteri danışmanlığı hizmetinden de yararlanırlar.

 • Kimler yararlanabilir?

18 yaşını tamamlamış olan herkes bu plandan yararlanabilir.

 • Devlet katkısının koşulları nelerdir?

Bireysel emeklilik planlarına dahil olan herkes, %25 devletkatkısından yararlanabilir

 • Birikimleriniz hangi fonlarda değerlendirilir?

Safran Plan ile fon dağılımınızı yatırım tercihlerinize göre kendiniz şekillendirebilirsiniz. Sizler için geliştirilen 11 fon arasından, dilediğiniz fon sepetini oluşturabilirsiniz

 • Ek Faydalar

Safran Plan ile, Sistem’e girdiğiniz günden itibaren Yaşam ve Emeklilik’in size sunduğu ek faydalardan da yararlanmaya başlarsınız.

 • Alo Sağlık: Olası bir sağlık probleminiz karşısında Telemed24 acil tıbbi danışmanlık hattımızdan ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz.
 • Avantajlı Sağlık: Allianz Yaşam ve Emeklilik ile özel anlaşması olan sağlık kurumlarından %25’e varan indirimlerle hizmet alabilirsiniz.
 • Kara Ambulansı: Acil durumlarda ücretsiz kara ambulansı hizmetinden yararlanabilirsiniz.
 • Katkı Payı Güvencesi: Bir sağlık sorunu nedeniyle 6 aydan uzun süren iş göremezlik durumunda, katkı paylarınız 5 yıl süresince, Allianz Yaşam ve Emeklilik tarafından ödenir.

 

Emeklilik Yatırım Fonları
 • Para Piyasası Emanet Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu – BEF01
 • Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu – BEF02
 • Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu –BEF03
 • Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu- BEF04
 • Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu – BEF05
 • Gelir Amaçlı İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu – BEF06
 • Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu – BEF07
 • Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu – BEF08
 • Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu – BEF09
 • Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu – BEF10
 • Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu – BEF11
 • Katkı Emeklilik Yatırım Fonu– DKF12
 • Altın Emeklilik Yatırım Fonu – BEF13
 • Standart Emeklilik Yatırım Fonu– BEF14
 • Esnek Emeklilik Yatırım Fonu – BEF15
Emekliliğe Hak Kazanma

Bireysel Emekliliğe hak kazanabilmeniz için bireysel emeklilik sistemine giriş tarihinden itibaren en az 10 yıl sistemde bulunmak koşuluyla 56 yaşını tamamlama şartı aranmaktadır. Bu aşamada birikimlerinizin tamamının bir seferde toplu para şeklinde veya kısım kısım ödenmesini talep edebilirsiniz.

Emeklilik hakkı kazandığınız tarihte emeklilik hakkınızı hemen kullanmak zorunda değilsiniz. Birikimlerinizi Emeklilik Yatırım Fonlarında değerlendirerek emeklilik hakkınızı ileri bir tarihte de kullanabilirsiniz. Bu durumda Bireysel Emeklilik Sisteminde kalarak istediğiniz zaman ödeme yapmaya devam edebilir böylelikle de emekliliğe yönelik birikimlerinizi daha da artırma olanağına sahip olursunuz. Eğer birikimlerinizi alarak bu hakkınızı kullanmak istiyorsanız emeklilik gelirinizi planlamanız gerekmektedir. Bireysel Emeklilik Sisteminde emekliliğe hak kazanan katılımcılar için aşağıdaki seçenekleri sunmaktadır.

Not: Emekliliğe hak kazanmanız durumunda tarafınıza yapılacak geri ödemelerin elde edilen yatırım getirisine isabet eden tutar üzerinden %5’i oranında gelir vergisi kesintisi yapılmaktadır.

Sistemde birden fazla emeklilik sözleşmenizin bulunması:

Sistemden emeklilik hakkını kullanabilmeniz için tüm sözleşmelerinize ilişkin hesapların birleştirilmesi gerekmektedir. Gerek şirketimizde gerek diğer emeklilik şirketlerinde emeklilik hakkını henüz elde etmemiş başka sözleşmenizin bulunması durumunda, emeklilik hakkı kazanabilmeniz için emeklilik hakkını elde etmiş sözleşmeniz ile hesap birleştirmesi yapacağınızı emeklilik işlemleri başlamadan önce şirketimize bildirmeniz gerekmektedir.

Emeklilik Durumu

 • Toplu Ödeme Alma
 • Emeklilik Gelir Planına Dahil olma

Toplu Ödeme Alma

Emekliliğe hak kazandığınızda birikimlerinizin tamamını alarak sistemden ayrılabilirsiniz.

Birikimlerinizin bir kısmını toplu olarak almanız durumunda geri kalan birikimlerinizle Emeklilik Gelir Planına veya Yıllık Gelir Sigortasına dahil olabilirsiniz.

Gelir Planına Dahil Olma

Gelir Planı nedir?

Katılımcının yaşı, birikim tutarı, varsa diğer gelir ve giderleri ile ödeme dönemi, ödeme tutarı ve ödeme süresi konularındaki tercihleri dikkate alınarak Bireysel Emeklilik Sistemindeki birikimlerin kısım kısım ödenmesidir.

Programlı geri ödeme seçenekleri hakkında detaylı bilgi almak ve örnek ürünler üzerinde inceleme yapmak için sizleri acentemize bekliyoruz.

Emeklilik Hakkı Kazandıktan Sonra

Çalışan tüm insanların mükafatı emekli olmaktır. Yıllarca tasarruflarınızı yönlendirdiğiniz Bireysel Emeklilik Sistemi’nden emekliliğe hak kazandığınızda sizi ne beklediğini merak ediyor olabilirsiniz. Birikimlerinizi kısmen veya toplu olarak alabileceğiniz gibi emeklilik maaşı sağlayan Emeklilik Gelir Planı ile düzenli gelir alarak emeklilik döneminizi rahat geçirebilir, hayallerinizi gerçekleştirmeye bir adım daha yakın olabilirsiniz.

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde 56 yaşını tamamladıktan ve en az 10 yıl sistemde kaldıktan sonra emeklilik hakkını kazanırsınız.

Akıllı Adım Emeklilik Gelir Planı Nedir?

Akıllı Adım Emeklilik Gelir Planı, Bireysel Emeklilik Sistemi’nde emeklilik hakkını elde etmiş katılımcılar için tanımlanan düzenli geri ödeme seçeneğidir. Emeklilik Gelir Planı ile emeklilik hesabınızdaki birikimlerinizi dilediğiniz süre boyunca Yaşam ve Emeklilik ile belirleyeceğiniz geri ödeme programı çerçevesinde düzenli emeklilik geliri olarak kullanabilirsiniz. Üstelik siz emeklilik geliri alırken, kalan birikimleriniz emeklilik yatırım fonlarında değerlenmeye devam eder…

Bireysel Emeklilik Sistemi’nin Sağladığı Esneklik Emeklilik Gelir Planlarında da Devam Eder! 

Emeklilik Gelir Planı’nda;

 • Geri ödeme tutarını, süresini ve sıklığını siz belirlersiniz.
 • İhtiyaçlarınıza ve değişen şartlara göre geri ödeme programınızı revize edebilirsiniz.
 • İhtiyaç duyduğunuzda ara ödeme alabilir ya da ödemelerinizi durdurabilirsiniz.
 • Şirket değişikliği yapabilirsiniz.

Emeklilik Gelir Planı’nda Alacağınız Gelir Nasıl Hesaplanır?

Emeklilik hakkı kazanan katılımcı, Emeklilik Gelir Planı’na aktaracağı birikim tutarını ve kaç yıl süre ile emeklilik geliri almak istediğini belirler. Toplam birikim, belirlenen ödeme yılına bölünerek katılımcının ilk yıl elde edeceği geri ödeme tutarı hesaplanır. İlk yıl elde edilecek gelir katılımcının tercih ettiği ödeme dönemlerine göre (aylık, 3 aylık, 6 aylık, yıllık) katılımcıya ödenir.

Birinci yılın sonunda kalan ve yıl boyunca emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilen fon varlığı, kalan geri ödeme yılına bölünerek ikinci yıl elde edilecek ödeme tutarı hesaplanır, yine katılımcının tercih ettiği ödeme dönemlerine göre katılımcıya ödenir.

Geri Ödeme Programınızı Oluştururken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Emeklilik döneminizdeki nakit ihtiyaçlarınız için kullanmaya başlayacağınız birikimleri geri almayı planlarken cevabını vermeniz gereken en temel soru, bu birikim ile kaç yıl gelir alabileceğiniz olmalıdır. Öncelikle emeklilik döneminizdeki temel ihtiyaçlarınız ile diğer harcamalarınız için size gerekli olacak tutarı hesaplamalısınız. SGK’dan alacağınız düzenli bir emeklilik maaşınız ya da başka bir geliriniz varsa, bu gelirin yeterliliğini değerlendirmelisiniz. Belirlediğiniz ihtiyaçlarınız için SGK’dan alacağınız maaş ve varsa diğer gelirlerinizi tamamlayacak tutarı size sağlayacak şekilde en uygun süreyi belirlemelisiniz.

Siz Emeklilik Gelirinizi Alırken Birikimleriniz Emeklilik Yatırım Fonlarında Değerlenmeye Devam Eder

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde birikim yaptığınız dönemde olduğu gibi, Akıllı Adım Emeklilik Gelir Planı ile gelir alırken de birikimleriniz kendinizin belirleyeceği emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilir.

Emeklilik Gelir Planı’nda Vergi Uygulamaları

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde emeklilik hakkı elde eden katılımcılara ödenen tutarın, sistemde elde edilen yatırım getirisine isabet eden kısmı üzerinden %5 gelir vergisi kesintisi yapılır.

Emeklilik Gelir Planı’na geçiş yaptığınızda emeklilik hesabınızdaki birikimler hiçbir kesintiye uğramadan yeni planınıza aktarılır.

Ayrıca Emeklilik Gelir Planı’nda birikimlerinizin değerlendirildiği emeklilik yatırım fonlarının her türlü getirisi gelir vergisinden muaftır. Birikimleriniz vergi ödemeden büyümeye devam eder.

Ayrıcalıklarınız Emekliliğinizde de Devam Eder

Alo Sağlık: Emekliliğinizi herhangi bir sağlık sorunu ile karşılaşmadan zinde ve aktif bir şekilde geçirmenizi dileriz. Olası bir sağlık probleminiz karşısında Telemed24 acil tıbbi danışmanlık hattımızdan ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz.İndirimlerden yararlanmak için Akıllı Adım kartınızı göstermeniz yeterlidir.

Avantajlı Sağlık: Yaşam ve Emeklilik ile özel anlaşması olan sağlık kurumlarından %25’e varan indirimlerle hizmet alabilirsiniz.

Kara Ambulansı: Acil durumlarda bulunduğunuz yere en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılmak üzere ücretsiz kara ambulansı hizmetinden yararlanabilirsiniz.