• Bireysel Yaşam Sigortaları
 • Grup Yaşam Sigortaları
Yaşam Riskleri Sigortası
 • Kimler yararlanabilir?

18-60 yaş arasında herkes bu sigortaya başvurabilir.

 • Sigorta süresi ne kadardır?

Sigorta süresi, en az bir yıl olmak üzere, katılımcının tercihine göre belirlenir. Sigorta süresi ile katılımcı yaşı toplamı 70’i geçemez. Örneğin 60 yaşında Yaşam Riskleri Sigortası’na katılan bir kişi, en fazla 10 yıl süreyle sigortalanabilir.

 • Teminatlar nelerdir ?

Yaşam Riskleri Sigortası’nda iki ayrı teminat seçeneği vardır:

Yaşam Riskleri Teminatı: Kişinin, sigorta kapsamındaki hastalıklardan birisine yakalanması veya maluliyeti durumunda kendisine ödenir.

Yaşam Kaybı Teminatı: Sigortalının yaşamını kaybetmesi durumunda, belirlenen tazminat lehdarına ödenir.

Yaşam Kaybı Teminatı zorunlu teminattır. Yaşam Riskleri Teminatı Yaşam Kaybı Teminatı’nın yanında isteğe bağlı olarak verilir. Yaşam Riskleri Teminatı en fazla Yaşam Kaybı Teminatı kadar olabilir.

 • Sigortanın kapsamındaki riskler nelerdir?

Yaşam Riskleri Sigortası, en sık görülen ve yaşamsal risk taşıyan 20 hastalığı kapsar. 20 kritik hastalığın tam listesini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

Kanser

Kalp Krizi

Kalp Kapağı Ameliyatı

Aort Greftleme Operasyonu

Balon-Anjioplasti Koroner Arter By-Pass Cerrahisi

Temel Organ Nakli

İyi Huylu Beyin Tümörü

Vücut Organlarının Görev ve Hareketlerini Yerine Getirememesi

Kan Nakli ile Bulaşan HIV

Böbrek Yetmezliği Multipl Skleroz

Uzuv Kaybı

Körlük İşitme kaybı

İnme

Ciddi Yanıklar

Felç

Koma

Meslek yoluyla bulaşan HIV (Doktorlar ve diş hekimleri için)

 • Primler ve teminat tutarları ne kadardır?

Yaşam Riskleri Sigortası’nda primler seçtiğiniz teminat tutarına, yaşınıza ve sağlık geçmişinize göre değişiklik gösterir.

Çocuğum Okusun Eğitim Güvencesi
 • Kimler yararlanabilir?

18 – 63 yaşları arasındaki herkes Çocuğum Okusun Eğitim Güvencesi için başvurabilir.

 • Sigorta süresi ne kadardır?

Sigorta süresi 2-10 yıl arasında değişebilir ve katılımcı tarafınan belirlenir.Primler, sigortanın ilk yılı içerisinde ödenir. Belirlenen sigorta süresi boyunca, yenileme yapılmasına gerek yoktur.

 • Teminatlar nelerdir ?

Çocuğum Okusun Eğtim Güvencesi’nde iki tür teminat uygulaması vardır.

Kaza Sonucu Yaşam Kaybı Teminatı: Sigorta süresi başladıktan sonra, bir kaza sırasında ya da kaza tarihinden itibaren bir yıl içinde yaşam kaybı olursa, teminat sigortalının belirlediği “lehdara” ödenir.

Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı: Sigortalının kaza sonucu, malulliyeta uğraması ve iş göremez duruma gelmesi halinde, teminat sigortalıya ödenir.

 • Sigortanın kapsamındaki riskler nelerdir?

Çocuğum Okusun Eğitim Güvencesi, kaza sonucu yaşanabilecek kayıplara karşı, çocuğunuzun eğitimine devam etmesi amacıyla geliştirilmiştir. Bu sigorta, trafik kazaları,-ev kazaları-deprem-yanıklar-terör olaylarında yaralanma-spor karşılaşmalarında yaralanma gibi birçok durumda, güvence sağlar.

 • Primler ve teminat tutarları ne kadardır?

Çocuğum Okusun Eğitim Güvencesi Sigortası’nın tazminat ödemeleri poliçenin süresine göre kademeli olarak yapılır. Örneğin: Çocuğunuzun eğitimi için, 5 yıl boyunca, yılda 10.000 USD değerinde teminat belirlediğinizi varsayalım.

– Sigortanın ilk yılında, risk gerçekleşirse, hak sahiplerine, 5 yıl boyunca her yıl 10.000 USD ödenir.

– Risk sigortanın 3. yılında gerçekleşirse, yıllık 10.000 USD teminat, kalan 3 yıl boyunca ödenecektir.

Gelir Güvencesi Sigortası
 • Gelir Güvencesi Sigortası, iş hayatınızla ilgili beklenmedik durumlara karşı gelirinizi güvence altına alan bir

sigortadır. Aniden işsiz kalma ya da bir kaza nedeniyle geçici iş göremezlik durumunda, gelir kaybınız bir süre için karşılanır. Bu sigorta, iş hayatının iniş çıkışlarına karşı önemli bir destek sağlar. Yeni bir iş buluncaya ya da işinizin başına dönünceye kadar, ihtiyaçlarınızı karşılayabilir, günlük yaşamınıza devam edebilirsiniz.

 • Kimler yararlanabilir?

Sigortadan yararlanmak için başlangıç yaşı, 18-60 arasındadır. Bu yaş sınırı içinde herkes bu sigortadan yararlanabilir.

 • Sigorta süresi ne kadardır?

Sigorta süresi 1 yıldır. Her dönem sonunda, 1 yıl süreyle uzatılabilir. Başlangıç yaşı ve gerekli diğer şartlar sağlandığında, dilerseniz 65 yaşına kadar bu sigortayı yenileyebilirsiniz.

 • Teminatlar nelerdir ?

Gelir Güvencesi Sigortası’nda, işinizi kaybetmeniz durumunda size destek olmak üzere, 3 farklı teminat vardır.

İstem Dışı İşsizlik Teminatı: Bu teminat, isteğiniz dışında ve “kusur” durumu olmaksızın işinizi kaybetmeniz halinde, gelirinizi güvence altına alır. İstem Dışı İşsizlik Teminatı’ndan yararlanmak için, aynı iş yerinde, bordrolu olarak en az 12 ay süreyle görev yapmış ve İŞKUR kapsamında işsizlik ödeneğine hak kazanmış olmak gerekir.

Geçici İş Göremezlik Teminatı: Kamu kurumlarında, özel sektörde ya da serbest çalışanlar için geçerlidir. Bu teminat, poliçede tanımlanan olaylar nedeniyle, geçici iş göremezlik durumunda sigortalıya ödenir.

Gündelik Hastane Teminatı: Herhangi bir işte çalışmayan (öğrenci, ev hanımı gibi) kişilerin, kaza veya hastalık sonucu 7 günden uzun sure, hastanede yatarak tedavi görmesi durumunda ödenir.

Vefat ve maluliyet teminatı zorunlu teminattır. Gelir kaybı ortaya çıktığı andaki istihdam durumunuza bağlı olarak, diğer teminatların sadece birinden yararlanabilirsiniz.

İdeal Hayat Sigortası

İdeal Hayat Sigortası, Yapı Kredi müşterilerine yaşam kaybı ya da tam ve daimi maluliyet durumunda güvence sağlayan bir sigortadır. Bu sigorta ile maluliyet durumunda kendinize, vefat durumunda da sevdiklerinize güvence sağlayabilirsiniz. Beş farklı paket seçeneğinden kendinize uygun olanı seçebilir, hayat sigortası vergi indiriminden yararlanabilirsiniz.

 • Kimler yararlanabilir?

18-60 yaş arasında herkes bu sigortaya başvurabilir.

 • Sigorta süresi ne kadardır?

Sigorta yıllık olarak düzenlenir. Her yıl otomatik yenilenir.

 • Teminatlar nelerdir ?

Vefat ile tam ve daimi maluliyet teminatları vardır.

 • Sigortanın kapsamındaki riskler nelerdir?
 • Bu sigorta, yaşam kaybı ile tam ve daimi maluliyet durumunu kapsar.
Kobi Hayat Sigortası
 • Kobi Hayat Sigortası, Yapı Kredi Bankası’nın Ticari ve Kobi müşterileri için işletme sahibi veya ortaklarının,

yaşam kaybı ya da tam ve daimi maluliyet riskine karşı, işletmeye güvence sağlamak amacıyla hazılanmış bir sigortadır. Bu sigorta, beklenmedik bir durumda, karşılaşılabilecek finansal kayıplar için kaynak yaratır, iş yerinin ayakta kalmasına destek olur.

 • Kimler Yararlanabilir?

18 – 69 yaşları arasında, Yapı Kredi Bankası ile ticari çalışmaları olan şirket sahipleri ve ortakları bu sigortadan yararlanabilir. Bankanın, “Ticari özellikli kredi kartı, çek karnesi kullanımı / Teminat mektubu / İhracat ve ithalat dosyaları ile ilgili işlemler/ KOBİ Bankacılığı ve benzeri hizmetlerinden yararlanan bütün işletme sahipleri, sigorta kapsamına girebilir.

 • Sigorta Süresi Ne Kadardır?

Sigorta sözleşmesinin süresi bir yıldır. Otomatik yenileme talimatı ile, her yıl yenilenebilir. Yenileme sırasında, dilerseniz primleriniz kredi kartından ya da hesaptan çekilebilir.

 • Teminatlar Nelerdir ?

Yaşam Kaybı Teminatı: Sigorta süresi içinde olası bir yaşam kaybı durumunda,sigortalının teminatı ile, çekler, bankaya olan borçlar gibi zorunlu ödemeler yapılır, eğer varsa kalan tutar kanuni varislere aktarılır.

Tam ve Daimi Maluliyet Teminatı:Tam ve daimi maluliyet durumunda, sertifika üzerinde belirtilen teminat sigortalıya ödenir. İlgili teminatlardan her ikisinde de tazminata hak kazanılması söz konusu olmayıp, bu teminatlara ilişkin herhangi bir tazminat ödendiğinde sigorta sözleşmesi sona erer.Bu sigortalarda, teminat tutarı, sigorta süresi boyunca sabittir

 • Sigortanın Kapsamındaki Riskler Nelerdir?

Bu sigorta, şirket sahibi ya da ortağının yaşam kaybı ve tam ve daimi maluliyet durumunda şirketin ayakta kalmasına yardımcı olur.

 • Primler ve Teminat Tutarları Ne Kadardır?

KOBİ Hayat Sigortası’nda, primler, teminat tutarı ve yaşa göre değişmektedir.Sigorta primleri peşin veya taksitli olarak, hesaptan ya da kredi kartından tahsil edilebilir. Ödediğiniz primleri vergi matrahınızdan düşerek vergi avantajı elde edebilirsiniz.

-100.000 TL teminata kadar, KOBİ ve ticari bankacılık müşterilerimiz bu sigortadan doğrudan yaralanabilir

-100.000-200.000 TL arası teminat ise, şirketinizin son bir ay içinde kullandığı kredi tutarı doğrultusunda onay alınması durumuda sunulur.

Kredi Kartı Ödeme Güvencesi
 • Kredi Kartı Ödeme Güvencesi, Yapı Kredi Bankası’nın Business Worldcard’lar dışındaki bütün kredi kartı kullanıcıları için geliştirilmiş bir sigortadır. Beklenmedik bir durum sonucu ekonomik zorluklar söz konusu olduğunda, işsizlik durumunda, siz yeni bir iş buluncaya ya da işinizin başına dönünceye kadar geçecek sürede kredi kartı borçlarınızın ödenmesine destek olur.
 • Kimler Yararlanabilir?

Sigortaya giriş yaşı, 18-60 arasındaki Yapı Kredi Bankası’ndan kredi kartı sahibi olan (Business Worldcard’lar hariç) herkes bu sigortadan yararlanabilir.

 • Sigorta Süresi Ne Kadardır?

Sigorta sözleşmesinin süresi bir yıldır. Siz aksini belirtmedikçe her yıl otomatik yenilenecek sigortanız ile bu güvenceden uygun şartlarda 65 yaşına kadar yaralanabilirsiniz.

 • Teminatlar Nelerdir ?

Kredi Kartı Ödeme Güvencesi’nde, kredi kartı borçlarınız, aşağıdaki teminatlarla, güvence altına alınır. Faydalanacağınız teminatlar riskin gerçekleştiği andaki istihdam durumunuza göre belirlenir.

İstem Dışı İşsizlik Teminatı: Bir işyerinde maaşlı çalışırken, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybeden kişilerin kredi kartı borcunu güvence altına alır. Bu teminattan yararlanmak için, aynı iş yerinde 180 gün aralıksız çalışmış ve İŞKUR (Türkiye İş Kurumu) işsizlik sigortası kapsamında işsizlik ödeneğine hak kazanmış olmanız gerekir.

Geçici İş Göremezlik Teminatı: Kamu ya da serbest çalışanların, poliçede tanımlanan bir olay neticesinde geçici olarak iş göremez hale gelmeleri durumunda sigortadan yararlanmasını sağlar.

Gündelik Hastane Teminatı: Herhangi bir işte çalışmayan (öğrenci, ev hanımı gibi) kişilere, bir kaza veya hastalık sonucu 7 günden daha uzun süre hastanede yatarak tedavi olmaları durumunda ödenir.

Gelir kaybını karşılayacak teminatlar dönüşümlü teminatlardır. Bu sigortada teminat, gelir kaybının gündeme geldiği dönemdeki istihdam durumunuza gore belirlenir.

Yaşam Kaybı Teminatı:Sigorta süresi içinde, olası bir yaşam kaybı durumunda, teminat hasarın gerçekleştiği tarihten önceki son hesap özetindeki toplam borcu üzerinden hesaplanır. Hesaplanan bu teminat tutarı %40’lık taksitler halinde, riskin devam etmesi koşuluyla en fazla 3 ay boyunca kredi kartı hesabına tazminat olarak yatırılır.

Tam Maluliyet Teminatı: Sigorta süresi içinde sigortalının kalıcı maluliyeti durumunda, teminat hasarın gerçekleştiği tarihten önceki son hesap özetindeki toplam borcu üzerinden hesaplanır. Hesaplanan bu teminat tutarı %40’lık taksitler halinde, riskin devam etmesi koşuluyla en fazla 3 ay boyunca kredi kartı hesabına tazminat olarak yatırılır.

 • Sigortanın kapsamındaki riskler nelerdir?

Muafiyet ve bekleme süreleri: İstem dışı işsizlik teminatı, geçici iş göremezlik teminatı ve gündelik hastane teminatı için muafiyet süresi, sigorta başlangıç tarihinden itibaren 120 gündür. İstem dışı işsizlik ve geçici iş göremezlik durumunda riskin ortaya çıkmasından itibaren 30 gün, gündelik hastane teminatı için ise hastaneye yatıştan itibaren 7 gün bekleme süresi uygulanır. Bekleme süresi için ödeme yapılmaz. İstem dışı işsizlik, geçici iş göremezlik ya da gündelik hastane tazminatı teminatları, güvence kapsamında bulunan kredi kartının riskin gerçekleştiği tarihten önceki son hesap özetindeki toplam borcu üzerinden hesaplanır. Hesaplanan bu teminat tutarı %40’lık taksitler halinde, riskin devam etmesi koşuluyla en fazla 3 ay boyunca kredi kartı hesabına tazminat olarak yatırılır. Bir sigortalı, istem dışı işsizlik, geçici iş göremezlik ve gündelik hastane teminatlarından en fazla 2 kere, toplamda en fazla 6 ay yararlanabilir.

 • Primler ve teminat tutarları ne kadardır?

Bu sigortanın prim tutarı, kredi kartı hesap özetinizdeki, ileriye dönük taksitleriniz de dahil olmaküzere, kredi kartı ekstrenizdeki aylık toplam borcunuzun %1’i kadardır. Örneğin son ekstrenizdeki toplam borç tutarınız 1.000 TL ise, sigorta primi 10 TL olacaktır. Bu prim, kartınızın bir sonraki ekstresine yansıyacak şekilde tahsil edilir. Eğer borcunuz yoksa prim tahsil edilmez. Ödediğiniz primler vergi matrahınızdan düşeceği için, vergi avantajı elde edebilirsiniz.

-Kredi Kartı Ödeme Güvencesi’nde teminatı altındaki kredi kartının borcu* için üst sınır 10.000 TL’dir. (*) Teminat kapsamında alınacak toplam borç tutarı o tarihe kadar yapmış olduğunuz tüm harcamalar ile gelecekte ödeyeceğiniz taksit tutarlarınızı da içermektedir. Eğer toplam borç tutarı 10.000 TL’nin üstündeyse 10.000 TL’ye kadar olan kısım üzerinden prim hesaplaması yapılır ve güvence altına alınır.

Kredi Ödeme Güvencesi Sigortası
 • Kredi Ödeme Güvencesi, Yapı Kredi Bankası’ndan bireysel kredi kullanan müşterilerin yaşam kaybı ya da tam ve daimi maluliyet durumunda kredi borcunu teminat altına alan, işsiz kalmaları durumunda ise yine teminat kapsamında kredi taksitlerini ödeyen bir sigortadır. Ödenmiş kredi borcunuzun tazminattan düşülmesi ile oluşan bakiye de (varsa), banka tarafından, kanuni varislerinize ödenir. İşsiz kalmanız durumunda ise kredi taksitlerinizi güvence altına alarak hayat standardınızı korumanıza yardımcı olur.Kredi kullanımlarında, aylar itibariyle azalan teminat üzerinden hesaplama yapıldığı için ödenen borçlar teminattan düşülür böylece daha düşük prim ödersiniz. Ödediğiniz primleri vergi matrahınızdan düşerek vergi avantajı da elde edebilirsiniz.
 • Kimler Yararlanabilir?

18 – 60 yaşları arasında kredisi olan Yapı Kredi müşterileri Kredi Ödeme Güvencesi’ne başvurabilir. (Bireysel İhtiyaç Kredisi, Konut Kredisi,Taşıt Kredisi, Taksitli Ticari Kredi)

 • Sigorta Süresi Ne Kadardır?

Sigorta süresi, kredi vadesiyle ile uyumludur. Kredi vadesinden kısa süreli gerçekleşen poliçeler için yıllık otomatik yenileme talimatı vermeniz durumunda primler kredi kartı ya da hesabınızdan alınarak, poliçeniz yenilenecektir.

 • Teminatlar nelerdir ?

Yaşam Kaybı ve Tam ve Daimi Maluliyet Teminatı: Sigorta süresi içinde gerçekleşecek olası bir yaşam kaybı ya da maluliyet durumunda hasar tarihi itibariyle geçerli olan teminat tutarı ödenir. Teminat tutarı, kredi borç bakiyesi ve aylık kredi faizi oranına bağlı olarak aylık azalmaktadır. Sigortalının yaşam kaybı durumunda geçerli olan teminat üzerinden kredi borcu ödenir ve ödendikten sonra varsa kalan tutar Kanuni Varislere ödenir. Tam ve daimi Maluliyet durumunda ilgili teminat sertifika üzerinde belirtilen sigortalıya ödenir. İlgili teminatlardan her ikisinden de tazminata hak kazanılması söz konusu olmayıp, bu teminatlara ilişkin her hangi bir tazminat ödendiğinde sigorta sözleşmesi sona erer. Gelir kaybını karşılayacak teminatlar dönüşümlü teminatlardır. Teminat, gelir kaybının gündeme geldiği dönemdeki istihdam durumunuz esas alınarak belirlenir.

İstemdışı İşsizlik Teminatı: İstem Dışı İşsizlik teminatından aynı iş yerinde 180 gün boyunca aralıksız çalışmış, sigorta başlangıç tarihi itibari ile 120 günlük muafiyet süresini geçirmiş olması şartıyla, İŞKUR (Türkiye İş Kurumu) işsizlik sigortası kapsamında işsizlik ödeneğine hak kazanmış sigortalılar yararlanabilir. Sigortalı yeni bir işe başlayana kadar (en fazla 6 aya kadar) işsizliğin devam ettiği her bir tam ay için istem dışı işsizlik teminatı kadar tazminat ödenir.

Geçici İş Göremezlik Teminatı: Kamu ya da serbest çalışanların, poliçede tanımlanan bir olay neticesinde geçici olarak iş göremez hale gelmeleri durumunda sigortalının yararlanabildiği teminattır.

Gündelik Hastane Tazminatı Teminatı: Herhangi bir işte çalışmayanların (öğrenci, ev hanımı, emekli gibi) bir kaza veya hastalık sonucu yedi günden daha uzun süren yatarak hastane tedavilerinde tazminat ödemesini kapsayan bir teminattır.

 • Sigortanın Kapsamındaki Riskler Nelerdir? Bu sigorta, yaşam kaybı, tam ve daimi maluliyet, işsizlik

durumunu kapsar.

 • Primler ve Teminat Tutarları Ne Kadardır? Sigorta prim tutarları, teminat tutarı, yaş, kredi borç bakiyesi, kalan kredi vadesi ve aylık kredi faiz oranına göre değişmektedir
Kredili Hayat Sigortası
 • Kimler Yararlanabilir?

18 – 69 yaşları arasında olan kredisi olan Yapı Kredi müşterileri Kredili Hayat Sigortası’na başvurabilir

 

 • Sigorta Süresi Ne Kadardır?

Kredili Hayat Sigortası’nda sigorta süresi, kredinin vadesiyle uyumludur. Kredi vadesinden kısa süreli gerçekleşen poliçeler için, yıllık otomatik yenileme talimatı vermeniz durumunda primler kredi kartı ya da hesabınızdan alınarak, poliçeniz yenilenecektir.

 • Teminatlar Nelerdir ?

Sigorta süresi içinde, olasi bir yaşam kaybı ya da tam ve daimi maluliyet durumunda, riskin gerçekleştiği tarih itibariyle geçerli olan tazminat ödenir. Tazminat ödendiği zaman, sigorta sözleşmesi sona erer. Teminat tutarı, kredi borç bakiyesi ve aylık kredi faizi oranına bağlı olarak aylık azalmaktadır. İlgili teminatlardan her ikisinden de tazminata hak kazanılması söz konusu olmayıp, bu teminatlara ilişkin herhangi bir tazminat ödendiğinde sigorta sözleşmesi sona erer.

Yaşam Kaybı Teminatı: Yaşam kaybı durumunda, tazminat sigorta şirketi tarafından bankaya ödenir. Ödenmiş kredi borcunun tazminattan düşülmesi ile oluşan bakiye de (varsa) banka tarafından kanuni varislerinize ödenir.

Tam ve Daimi Maluliyet Teminatı:Tam ve daimi maluliyet durumunda, durumunda tazminat sertifika üzerinde belirtilen sigortalıya (size) ödenir.

 • Sigortanın Kapsamındaki Riskler Nelerdir? Bu sigorta, yaşam kaybı ile tam ve daimi maluliyet

durumunu kapsar.

 • Primler ve Teminat Tutarları Ne Kadardır?

Sigorta prim tutarları, teminat tutarı, yaş, kredi borç bakiyesi, kalan kredi vadesi ve aylık kredi faiz oranına göre değişir. Kredi kullanımlarında, aylar itibariyle azalan teminat üzerinden hesaplama yapıldığı için ödenen borçlar teminattan düşülür, böylece daha düşük prim ödersiniz. Ödediğiniz primler vergi matrahınızdan düşeceği için, vergi avantajı elde edebilirsiniz. Sigorta primleri peşin veya taksitli olarak; hesaptan veya kredi kartından tahsil edilebilir. Sigorta primini kredi talebine ekleyerek de ödeme yapabilirsiniz.

Kurumsal / Grup Yaşam Sigortaları
 • Grup Yaşam Sigortaları

Bireysel Planların yanı sıra Grup Yaşam Sigortaları ile yaşam kaybı, maluliyet, kritik hastalık gibi beklenmedik durumlara karşı çalışanlarınıza ve ailelerine maddi güvence sağlayabilirsiniz.

-18 – 65 yaş arasındaki tüm çalışanlar poliçe kapsamına alınabilir.

-En az 10 çalışanın kapsam altına alınması gerekir.

-Sigorta süresi 1 yıldır. Sigorta poliçesi isteğe bağlı olarak her yıl yenilenir

 • Grup Yaşam Sigortaları Kapsamındaki Teminatlar:

Yaşam Kaybı Teminatları:

Sigortalının yaşamını kaybetmesi riskine karşı menfaattarlarını teminat altına alır.

-Ecelen Yaşam Kaybı Teminatı

-Kaza Sonucu Yaşam Kaybı Teminatı

-Kaza Sonucu Toplu Taşıtta Yaşam Kaybı Teminatı

Kritik Hastalıklar Teminatı:

-Ameliyat gerektiren koroner damar hastalığı

-Hastalık sonucu oluşan inme

-Kanser

-Kalp krizi

-Böbrek yetmezliği

-Temel organ nakli

-Kötürümlük

Maluliyet Teminatları: Kaza ya da hastalık sebebiyle kalıcı sakatlığa uğraması riskine karşı sigortalıyı teminat altına alır.

Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı: Kaza sonucu ortaya çıkabilecek tedavi masraflarına karşı sigortalıyı teminat altına alır.

Kaza Sonucu Gündelik Tazminat Teminatı: Sigortalının kaza sonucu geçici olarak çalışamayacak duruma gelmesi halinde sigortalıya gündelik tazminat ödenir.

Grup Yaşam Sigortalarında Sunduğumuz Hizmetler
 • Grup Yaşam Sigortası Açılmadan Önce Sunulan Hizmetler

-Kurum yetkilerinin grup yaşam sigortaları konusunda bilgilendirilmesi

-Grup Yaşam Sigortası’nın tasarlanması

-Poliçeye dahil edilecek personelin belirlenmesi

-Teklif çalışmasının yapılması

-Prim ödeme şartlarının belirlenmesi

-Grup Yaşam Poliçesinin hazırlanması

 • Grup Yaşam Sigortası Açıldıktan Sonra Sunulan Hizmetler

-“Mükemmel Müşteri Memnuniyeti” ilkesiyle yardımcı olmaya hazır müşteri ilişkileri takımı,

-Tahsilat mutakabatının yapılması,

-Son durum listelerinin hazırlanarak iletilmesi,

-Poliçe için talep edilen işlemlerin gerçekleştirilmesi,

-İşlem bilgilerinin e-posta ve posta yoluyla ulaştırılması.

IGP
 • IGP (International Group Program) 60’ın üzerinde ülkede 800’den fazla kurumsal müşteriye ait yaklaşık 5500

grup poliçesi ile havuz programları arasında lider konumdaki IGP, Türkiye’de sadece Allianz Yaşam ve Emeklilik ve Allianz Sigorta ile birlikte çalışmaktadır. John Hancock tarafından 1967 yılında kurulan IGP (www.igpinfo.com) (International Group Program), çokuluslu şirketlerin ve şubelerinin kurumsal sağlık, yaşam sigortası ve emeklilik planı ihtiyaçlarını karşılamak üzere, dünyanın çeşitli ülkelerinde faaliyet gösteren büyük sigorta şirketleri ile oluşturulmuş uluslararası bir havuz sistemidir. Amacı, çok uluslu firmaların dünya çapındaki sigorta giderlerini daha geniş tabana yayarak azaltmaktır. IGP ile, kurumsal bir müşterinin bazı ülkelerdeki sigorta işlerinden dolayı kâr elde eden sigorta şirketlerinden havuza fon aktarılıp, diğer ülkelerde zarar eden sigorta şirketlerinin zararları belli oranlarda karşılanır. IGP 60’ın üzerinde ülkede 800’den fazla kurumsal müşteriye ait yaklaşık 5500 grup poliçesi ile havuz programları arasında lider konumdadır. IGP’nin başarısı, faaliyet gösterdiği ülkelerde anlaşma yaptığı sigorta şirketlerinin güvenilirliğine dayanır. IGP üyesi şirketler, dünya standartlarında hizmet sunabilecek tecrübe ve bilgi birikimine sahip, bulundukları ülkenin önde gelen sigorta şirketleridir.

Vergi Avantajı
 • Grup Yaşam Sigortalarında Vergi Avantajı Devlet tarafından sağlanan vergi avantajları ile çalışanlarınız adına

ödediğiniz primlerin maliyetlerini azaltabilirsiniz. Çalışanlar adına ödenen hayat sigortası primleri ile ilgili olarak, primin ödendiği ayda elde edilen ücretin %5’ini ve yıl boyunca ödenen prim toplamının asgari brüt ücretin yıllık tutarını aşmaması kaydıyla vergi indirimi yapılabilmektedir. İşveren ve / veya çalışanlar tarafından ödenen hayat sigortası primi yanında bireysel emeklilik planlarına ödenen katkı payının da bulunması durumunda; Bireysel emeklilik için çalışanın aylık brüt ücretinin %10’una, Hayat sigortası için çalışanın aylık brüt ücretinin %5’ine olmak üzere toplamda çalışanın aylık brüt ücretinin %10’una kadar ve yıl boyunca ödenen prim toplamının asgari brüt ücretin yıllık tutarını aşmaması kaydıyla vergi indirimi yapılabilmektedir.