• Bireysel Hayat Sigortaları
 • Kurumsal Hayat Sigortaları
 • Hayat Fonları
Yıllık Hayat Sigortası
 • Neden Yıllık Hayat Sigortası?

Yıllık Hayat Sigortası ile temel olarak vefat riski teminat altına alınır. Seçeceğiniz plana göre bir kaza yada hastalık sonucunda, tam ve kısmi olarak malul kalmanız durumunda da sizin veya sevdiklerinizin yaşam standartlarınızı koruyarak devam ettirmenizi sağlayan düşük maliyetli ve kapsamlı koruma sağlar.

İhtiyaçlarınıza göre farklılaştırılarak hazırlanmış 4 ayrı plandan birini tercih edebileceğiniz gibi,tamamen kendinizin seçeceği ve ek seçenekleri de değerlendirerek aşağıdaki teminatlardan oluşan size özel bir plan da oluşturabilirsiniz.

 • Teminat Detayları Nelerdir?

Vefat Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içinde vefat etmesi halinde, poliçede belirtilen bedelin tazminat olarak ödenmesini içerir. Kaza Sonucu Vefat Teminatı Sigortalının sigorta süresi içinde ferdi kaza sigortası genel şartları kapsamında yer alan bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında vefat etmesi halinde tazminat tutarı poliçede belirtilmiş lehdara ödenir.

Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içinde, ferdi kaza sigortası genel şartları kapsamında yer alan bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında sürekli olarak malul kaldığının kati şekilde belirlenmesi halinde, poliçede belirlenen tutar, maluliyeti oranında kendisine ödenir. Maluliyet oranları, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarına göre belirlenir.

Hastalık Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içinde bir hastalık sonucu sürekli ve kati surette malul kaldığının belirlenmesi halinde poliçede belirtilen tutar, maluliyeti oranında kendisine ödenir.

Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı

Tedavi masrafları kaza gününden itibaren bir sene zarfında ihtiyar edilmiş doktor ücreti ile ilaç, radyografi, banyo, masaj, hastahane ve diğer tedavi masraflarını (nakil ücretleri hariç) poliçede bu teminat için yazılı tutara kadar öder.

Hastane Yatış Teminatı

Sigortalının bir hastalık ve kaza neticesinde, T.C Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı tam teşekküllü bir hastanede 3 tam günden az olmamak üzere yatması (en az 72 saat) ve bu durumunu doktor raporu ve hastane epikriz raporu ile belgelemesi halinde, hastanede yatılan her gün için poliçe üzerinde belirtilen tutarda ödeme yapılır.

Kritik Hastalıklar Teminatı

Sigortalının, sigorta süresi içinde özel şartlar içerisinde yer alan kritik hastalıklardan birine yakalanması durumunda poliçede belirtilen bedelin tazminat olarak ödenmesini içerir.

Kanser Teminatı

Sigortalının, sigorta süresi içinde Lösemi (kronik lenfositik lösemi hariç), lenf bezi kanseri ve Hodgkin hastalığı dahil olmak üzere, kontrolsüz büyüyerek ve habis hücrelerin yayılarak normal dokuların istilasına ve yıkımına yol açan bir veya daha fazla malign tümörün varlığına yakalanması durumunda poliçede belirtilen bedelin tazminat olarak ödenmesini içerir.

 • Yıllık Hayat Sigortası Primi Nasıl Belirlenir?

Prim; yaş, cinsiyet, seçilen plan ve teminat tutarına göre hesaplanmaktadır. Ayrıca kaza sonucu gerçekleşen risklere ilişkin teminatlarda meslek sınıfı ve hobiler de primi etkilemektedir.

 • Primlerinizi Nasıl Ödeyebilirsiniz?

Primlerinizi peşin olarak tek seferde ödeyebileceğiniz gibi yıllık, altı aylık, üç aylık ve aylık 4 veya 8 eşit taksit halinde de ödeyebilirsiniz. Ayrıca; teminatlarınızı tercihe bağlı olarak TL, USD veya EURO’ya endeksli olarak seçilebilirsiniz.

 • Yıllık Hayat Sigortası Hangi Avantajları Sunuyor?

Zengin asistans hizmetleri :

Acil ambulans gönderiminden, tıbbi danışmanlığa kadar farklı hizmetlerden ücretsiz yararlanabilir; sağlık ve yaşam koçluğu, ikinci sağlık görüşü gibi hizmetlerden ise özel  avantajlarımız ile faydalanabilirsiniz. Asistans hizmetleri hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

İkinci sağlık görüşü hizmeti :

Sigortalının veya yakınlarının ciddi sağlık problemlerinde doğru ve en iyi teşhis ve tedavi yöntemine ulaşılabilmesi için konunun uzmanı İsviçre’de bulunan sağlık kuruluşlarından tıbbi görüş alma olanağı sağlayacaktır.

Ücretsiz check-up paneli : Aile Koruma Planı ve içerisinde Kritik Hastalıklar ile Kanser teminatı olan bütün planlar için vefat teminat tutarının 100.000 TL ve üzerinde olduğu poliçelerde 50 yaşın altındaki sigortalılara 2 yılda bir; 50 yaş ve üzeri sigortalılara ise yılda bir kez olmak üzere ücretsiz check-up paneli hediye edilmektedir. Bu hizmet poliçe priminin en az %50′ sinin ödenmesinden sonra geçerli olabilmektedir.

Vergi avantajı :

Ödenen primler, vergi matrahından indirilebilmektedir.

Poliçeyi yenileme avantajı :

Kapsamlı Hayat ve Sağlık Koruma ile Kanser Koruma ve Kritik Hastalıklar teminatının olduğu Esnek Planları için poliçeye ilk girişte yapılan risk değerlendirme sonucu olumlu ise 10 yıl boyunca herhangi bir risk değerlendirmesine maruz kalmaksızın poliçesinizi yenileyebilirsiniz.

Geniş sigortalılık süresi :

18 ile 65 yaş arasında bulunan sağlıklı herkes bu sigortadan yararlanabilir. Sigortalı dilerse poliçeyi 75 yaşına kadar almaya devam edebilir. Yıllık Hayat Sigortası ile risklere karşı yıl boyunca güvence altında olun…

Büyüyen Çocuk Sigortası

Çocuklarımızın geleceği, bugünü kadar önemlidir diyenler için: Büyüyen Çocuk Sigortası.

 • Büyüyen Çocuk Sigortası size neler sağlıyor?

Büyüyen Çocuk Sigortası, çocuğunuzun geleceğini güvence altına alan ve hem birikim hem de risk teminatı içeren bir üründür.

Birikim Teminatı ile; çocuğunuz için ödediğiniz primler, sizin seçtiğiniz süre içinde birikip her yıl elde edilen kar paylarıyla büyüyerek yatırıma dönüşüyor. Sigorta süresinin sonunda bu birikim çocuğunuza toplu olarak ödeniyor ya da isteğinize göre 5 ya da 10 yıl süreli maaş bağlanıyor.

Risk Teminatı ile; ürünümüz, sigorta ettirenin vefatı durumunda da sigortalı çocuğu güvence altına alıyor. Vefatı takip eden aydan itibaren süre sonuna kadar, prim ödemeleri tarafımızdan üstleniliyor ve ayrıca sigortalı çocuğa her yıl artan destek aylığı maaşı bağlanıyor. Süre sonunda çocuk, tüm primleri ödenmiş bir şekilde toplu para veya isterse 5 ya da 10 yıl süreli maaş almaya hak kazanıyor.

 • Primlerinizi nasıl ödeyebilirsiniz?

Primlerinizi aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık olarak ödeyebiliyor ve teminatınızın tutarını, ödeyeceğiniz primlerle kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Büyüyen Çocuk Sigortasından yararlanabilmeniz için; çocuğunuzun 0-17(dahil) yaş, sigorta ettiren olarak sizin de 18-57 (dahil) yaş arasında olmanız gerekmektedir.. Ayrıca, sigorta süresi ile sigorta ettirenin yaşının toplamı en fazla 65 olmalıdır.

Büyüyen Çocuk Sigortası ile çocuğunuza güvenli bir gelecek hazırlayın.

Özel Birikim Sigortası
 • Geleceğinizi Güven Altına Alın!

Geleceğimiz için yatırım yaparken güven, esneklik, kolay erişim ve yüksek getiri gibi aklımıza gelen soruların en sağlıklı yanıtlarını kimden alabileceğimizi uzun uzun düşünürüz.

 • Özel Birikim Sigortası size neler sağlıyor?

Özel Birikim Sigortası, sizin ve sevdiklerinizin geleceğini güvence altına alan ve hem birikim hem de risk teminatı içeren bir üründür.

 • Neden Özel Birikim Sigortası?

Birikim planı ile, gelecekteki planlarınız için şimdiden yatırım yapmanızı sağlarken;

İhtiyaçlarınız doğrultusunda seçeceğiniz Risk planları ile de yaşam boyunca karşılaşabileceğiniz vefat, maluliyet, kritik hastalıklar, uzun süreli hastanede yatış gibi çeşitli risklere karşı kendinizi güvence altına almış olursunuz.

Risk planlarından birini seçmiş olmanız durumunda, plan kapsamında yer alan riskler için teminat tutarınızı üç farklı seçenek arasından kendiniz belirlersiniz.

 • Teminat Detayları Nelerdir?

Toplu Ödeme Teminatı

Sigortalının belirlediği sigorta süresi sonunda, sigorta süresi boyunca ödemiş olduğu primlerinin birikime kalan kısımları ile birikim primine ilişkin kâr payı karşılıklarının toplamı, toplu ödeme tutarı olarak sigortalıya ödenir.

Vefat Teminatı

Sigortalının poliçede belirlenen başlangıç tarihi ile poliçe bitiş tarihi arasında vefat etmesi halinde, lehdarlarına, vefat tarihine kadar ödenmiş tarife primlerinin birikime kalan kısımları ile vefat tarihindeki birikim primine ilişkin kâr payı karşılıklarının toplamına ilaveten poliçede vefat risk teminatı olarak belirtilen bedelin tazminat olarak ödenmesini içerir.

Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içinde, ferdi kaza sigortası genel şartları kapsamında yer alan bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında sürekli olarak malul kaldığının kati şekilde belirlenmesi halinde, poliçede belirlenen tutar, maluliyeti oranında kendisine ödenir.

Hastalık Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içinde bir hastalık sonucu sürekli ve kati surette malul kaldığının belirlenmesi halinde poliçede belirtilen tutar, maluliyeti oranında kendisine ödenir.

Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı

Tedavi masrafları kaza gününden itibaren bir sene zarfında ihtiyar edilmiş doktor ücreti ile ilaç, radyografi, banyo, masaj, hastahane ve diğer tedavi masraflarını (nakil ücretleri hariç) poliçede bu teminat için yazılı tutara kadar öder.

Hastane Yatış Teminatı

Sigortalının bir hastalık ve kaza neticesinde, T.C Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı tam teşekküllü bir hastanede 3 tam günden az olmamak üzere yatması (en az 72 saat) ve bu durumunu doktor raporu ve hastane epikriz raporu ile belgelemesi halinde, hastanede yatılan her gün için poliçe üzerinde belirtilen tutarda ödeme yapılır.

Kritik Hastalıklar Teminatı

Sigortalının, sigorta süresi içinde sözleşme içerisinde belirtilen kritik hastalıklardan birine yakalanması durumunda poliçede belirtilen bedelin tazminat olarak ödenmesini içerir.

 • Primlerinizi Nasıl Ödeyebilirsiniz?

Prim ödemeleri TL cinsinden gerçekleşmekte olup; peşin olarak tek seferde ödeyebileceğiniz gibi yıllık, altı aylık, üç aylık ve aylık taksitler halinde de ödeyebilirsiniz.

 • Özel Birikim Sigortası Hangi Avantajları Sunuyor?

Zengin asistans hizmetleri; Acil ambulans,tıbbi danışmanlık,sağlık ve yaşam koçluğu gibi hizmetlerden özel  avantajları ile faydalanabileceğiniz gibi tercih ettiğiniz plana göre mobil check-up ve ikinci sağlık görüşü gibi hizmetlerden de yararlanabilirsiniz.

Vergi avantajı; Ödenen primler, vergi matrahından indirilebilmektedir.

Yatırımda döviz alternatifleri; Primlerinizi TL olarak ödeyebilir, yatırımlarınızı TL, USD veya EURO’ya endeksli enstrümanlara yatırım yapan yatırım fonlarında değerlendirebilir ve yılda dört kezi aşmamak üzere dilediğiniz an yatırım yaptığınız fonu değiştirebilirsiniz.

Süre sonunda farklı ödeme seçenekleri; Kar paylı birikiminizi toplu olarak alabilir ya da Yıllık Gelir Sigortası ürünlerinden birini tercih etmek suretiyle maaş seçeneklerinden yararlanabilirsiniz.

Geniş sigortalılık süresi; Birikim sigortasından 18 ile 65 yaş arasında bulunan herkes yararlanabilir.

Özel Birikim Sigortası ile yarınlarınıza güvenle bakın…

Best Life

Yarınlarında rahat etmek için bugünden düzenli birikim yapanları düşündüren önemli bir soru var: Vefat veya maluliyet durumunda her şey yarım mı kalacak?

 • Geleceğe tam ve kesintisiz güvence!

Yaşamınızla ilgili karşınıza çıkabilecek tüm riskler artık BEST LIFE ile güvence altında. Çünkü BEST LIFE size, vefat ve maluliyet risklerine karşı uzun süreli, farklı bir maddi güvence sunuyor.

 • BEST LIFE’ın farkı ne?

BEST LIFE, her yıl yenilemenize gerek kalmayan bir hayat sigortası. Yıllık hayat sigortalarından farklı olarak, BEST LIFE’ta poliçeniz, sağlık durumunuzdaki gelişmeler ne olursa olsun seçtiğiniz süre boyunca devam eder.

 • Teminat Detayları Nelerdir?

Vefat Teminatı: Hayat sigortası genel şartlarında belirlenen esaslar dahilinde sigortalının vefat riski teminat altına alınır.

Tam ve Daimi Maluliyet Teminatı: Seçimli olarak tam ve daimi maluliyet teminatı da sağlanmaktadır.

İsteğe Bağlı Teminat Tutarı: BEST LIFE poliçesiyle vefat ve maluliyet risklerine karşı ilk yıl için en az 50.000 TL toplu ödeme veya en az 300 TL aylık düzenli gelir olmak üzere dilediğiniz teminat tutarını kendiniz belirleyebilirsiniz.

Döviz Alternatifi: İsterseniz teminat tutarlarınızı USD’ye veya EURO’ya endeksli olarak da seçebilirsiniz.

 • Farklı Prim Ödeme Alternatifleri

– Prim ödeme seçenekleri: BEST LIFE poliçe primlerini isteğinize göre aylık, 3 aylık, 6 aylık, yıllık veya tek ödemeli olarak belirleyebilirsiniz.

– Avantajlı prim ödeme süresi: Poliçeniz için seçtiğiniz sürenin yarısına ulaştığınızda prim ödemeniz de sona erer.Örneğin; 20 yıllık bir poliçe seçerseniz 10.yılda prim ödemeleriniz tamamlanmış olur ve kalan 10 yılda hiçbir prim ödemeden sigortanız devam eder.

 • İhtiyaçlarınıza uygun özel tasarımlar

– Poliçe sürenizi kendiniz belirleyin: Poliçenizin kaç yıl boyunca geçerli olacağına siz karar verirsiniz.

– Tazminatın ödenme şeklini kendiniz belirleyin: Riskin oluşması durumunda, tazminatın nasıl ödeneceğine poliçe başlangıcında siz karar verirsiniz. İsterseniz toplu ödeme veya sigorta süresinin sonuna kadar düzenli aylık gelir ödemesini tercih edebilirsiniz.

Toplu ödemeyi tercih etmeniz halinde; Poliçenizin ilk yılı için vefat ve maluliyet riskine karşılık istediğiniz teminat tutarını siz belirlersiniz. Devam eden yıllarda ise teminat tutarınız orantılı olarak azalır.

Aylık düzenli gelir ödemesi tercih etmeniz halinde; Belirlediğiniz teminat tutarı ve prim ödeme tutarı TL’ye endeksli ise her yıl enflasyon oranında artırılır, EURO ve USD’ye endeksli teminat tutarlarınız ise sabit kalır.

Detaylı bilgi için sizi acentemizee bekliyoruz.

Sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmeniz dileğiyle…

Ferdi Kaza Sigortası

Günün her saatinde, dünyanın neresinde olursanız olun, iradeniz dışında karşılaşacağınız kazalar sonucu uğrayabileceğiniz zararlara karşı maddi teminat güvencesi sunan bir hizmet.

 • Ferdi Kaza Sigortası ile güvenli bir gelecek mümkün!

İleriye dönük her hamleniz ufak tefek risklerle doludur. Geleceğinizi ve gelecek güvencenizi belirlerken beklentilerinizin yanıtını almak istersiniz.

 • Neden Ferdi Kaza Sigortası?

Ferdi Kaza Sigortanız varsa gazların teneffüsü, yanıklar, burkulma, kırık-çıkık, böcek sokması, ev ve işyeri kazaları teminat altındadır.

 • Neler teminat altında?

Sürekli Sakatlık Teminatı (Ana Teminat) Uğrayacağınız bir kaza sonucu sürekli sakat kalmanız halinde, poliçede belirtilen limit dahilinde ve maluliyet oranlarına göre ödeme yapılmaktadır.

Vefat Teminatı Kaza sonucu sigortalının vefatı halinde, poliçede belirtilen limit dahilinde yasal mirasçılarına veya poliçede belirtilmiş olan kişilere tazminat ödenmektedir.

Tedavi Masrafları Teminatı Uğrayacağınız bir kaza sonucu yaralanmanız halinde, yapılacak tüm tedavi ve diğer tıbbi giderler, poliçede belirtilen limit dahilinde, poliçe kapsamına dahildir.

Gündelik İş Görmezlik Teminatı Uğrayacağınız bir kaza sonucu geçici olarak çalışamayacak durumda olmanız halinde, çalışamayacağınız her gün için, poliçede belirtilen limit dahilinde, tazminat ödenmektedir.

Ferdi Kaza Sigortası’ndan yararlanırken Eğer yukarıda belirlenen teminatların dışında teminatlar isterseniz bunları da alabilirsiniz.

 •  Primlerinizi Nasıl Ödeyebilirsiniz?

Prim ödemeleri TL cinsinden gerçekleşmekte olup; peşin olarak tek seferde ödeyebileceğiniz gibi 3 aylık , 6 aylık, ya da birbirini takip eden 4 aylık dönemler içerisinde ödeyebilirsiniz.

 • Hangi süreyle hizmet alabilirsiniz?

Ferdi Kaza Sigortası’nın standart süresi bir yıldır. Eğer bu sigortadan daha kısa süreler için yararlanmak isterseniz sizin belirleyeceğiniz bir sürede hizmet alabilirsiniz.

Ferdi Kaza Sigortası ile ilgili detaylı bilgi için sizi acentemize bekliyoruz.

Geleceğe güvenle bakmanız dileğiyle…

Grup Özel Birikim Sigortası

Bu sigorta, “SİGORTA ETTİREN” kadrosuna mensup personelin süre sonunda hayatta kalması halinde kendisine, sigorta süresi içinde vefat etmesi halinde ise menfaattarlarına veya menfaattar tayin edilmemiş ise kanuni varislerine teminat sağlayan fon sistemidir.

 • Süre sonunda çalışanınız

Eğer Toplu Para ödenmesini isterse, birikimlerini bir defada öder ve daha sonra çalışanınız yatırımlarını dilediği gibi değerlendirebilir.

Eğer, Ömür boyu maaş istiyorsa, yıllık maaşı 12 aya bölünür ve her yıl net verimlilik oranında artarak ödenir.

Ömür boyu – 5 yıl garantili maaş istiyorsa yine maaşını her ay alır. Ancak sigortalının ilk 5 yıl içinde vefat etmesi durumunda maaş, bu 5 yılın kalan bölümünde, yine her yıl artarak, sigortalının tayin ettiği lehdara ödenir.

Ömür boyu – 10 yıl garantili maaş, yukarıda açıklanan koşullar içerisinde 10 yıl için geçerlidir.

Sigortalının eşine ömür boyu maaş seçeneğinde ise sigortalı yaşadığı sürece her yıl artarak maaşını almaya devam eder. Sigortalının vefatı durumunda, sigortalıya ödenen maaşı, yine her yıl artırarak, yaşadığı sürece eşine ödemeye devam edilir.

-Sağlık durumları ne olursa olsun, 18-67 yaş arasındaki tüm çalışanınız , bu programa katılarak geleceğini bugünden güvence altına alabilir.

-Sigorta süresi, sigortaya girişte, çalışanınız tarafından belirlenecek 10-30 yıl arasında bir süredir.

-En az 10 çalışanın kapsam altına alınması gerekir.

Grup Özel Birikim Sigortası hakkında bilgi ve danışmanlık hizmeti almak için sizi acentemize bekliyoruz.

Huzurlu ve mutlu bir gelecek dileğiyle…

Grup Ferdi Kaza Sigortası

Grup Ferdi Kaza Sigortası ile, çalışanlarınızı bir yıl boyunca karşılaşabilecekleri kaza risklerine karşı teminat altına alıyoruz.

Bu sigorta ile çalışanınızın vefatı halinde ailesine, sürekli sakatlığı halinde ise kendisine bir yaşam güvencesi sağlanmış oluyor.

Grup Ferdi Kaza Sigortası ile çalışanlarınız için sadece maluliyet teminatı alabileceğiniz gibi bu teminata ek olarak

 • Kaza sonucu vefat Toplu taşıtta kaza sonucu vefat
 • Kaza sonucu tedavi masrafları
 • Kaza sonucu çalışılmayan günler için gündelik iş görmezlik teminatı alabilirsiniz.
 • 16 – 75 yaşları arasındaki herkes yararlanabilir. Sigortalı dilediği herhangi bir kimseyi lehdar olarak gösterebilir ve dilerse değiştirebilir.
 • Ferdi Kaza Sigortasının standart süresi bir yıldır. Eğer bu sigortadan daha kısa süreler için yararlanmak isterseniz sizin belirleyeceğiniz bir sürede de hizmet alabilirsiniz. Sigorta poliçesi isteğe bağlı olarak her yıl yenilenebilir.
 • En az 10 çalışanın kapsam altına alınması gerekir

Ferdi Kaza Sigortası hakkında bilgi ve danışmanlık hizmeti almak için sizi acentemize bekliyoruz.

Huzurlu ve mutlu bir gelecek dileğiyle…

Grup Yıllık Hayat Sigortası

Grup Yıllık Hayat Sigortası ile Allianz çalışanlarınızı, bir yıl boyunca karşılaşabilecekleri risklere karşı teminat altına alıyor.

Bu sigorta ile çalışanınızın vefatı halinde ailesine, sürekli sakatlığı halinde ise kendisine bir yaşam güvencesi sağlanmış oluyor.

Grup Yıllık Hayat Sigortası ile çalışanlarınız için sadece vefat teminatı alabileceğiniz gibi bu teminata ek olarak

 • Kaza sonucu vefat
 • Toplu taşıtta kaza sonucu vefat
 • Kaza veya hastalık sonucu sürekli sakatlık
 • Kaza sonucu tedavi masrafları
 • Kaza sonucu çalışılmayan günler için gündelik iş görmezlik
 • Tehlikeli Hastalıklar teminatlarını da alabilirsiniz.
 • 18 – 85 yaşları arasındaki herkes yararlanabilir.
 • Sigortalı dilediği herhangi bir kimseyi lehdar olarak gösterebilir ve dilerse değiştirebilir.
 • Sigorta süresi 1 yıldır. Sigorta poliçesi isteğe bağlı olarak her yıl yenilenebilir.
 • En az 10 çalışanın kapsam altına alınması gerekir.

Grup Yıllık Hayat Sigortası hakkında bilgi ve danışmanlık hizmeti almak için sizi acentenize bekliyoruz.

Huzurlu ve mutlu bir gelecek dileğiyle…

Global Benefits

Sunmakta olduğumuz çözümler grup hayat, sağlık sigortaları, emeklilik planları ve varlık yönetim ürünleri ve hizmetlerinin yanı sıra, aynı zamanda havuz programı, konsolide risk kabul süreçleri gibi çok uluslu şirketlerin merkezleri ve lokal iştiraklerine yönelik müşteri odaklı hizmetleri ve başka ülkelerde çalışmakta olan çalışanların bireysel durumları ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurumlara özel hazırlanmış olan çözümleri de içermektedir.

 • Global Benefits Hizmetleri ve İletişim

Global Benefits tüm yerel ve global yan hak programları için uluslararası satış direktörleri ve portföy yöneticilerinden oluşan uzman ekibi aracılığıyla hizmet sağlamaktadır.

Global Benefits bazı etkili bölge ve ülkelerde tanınmış yerel yan hak programı uzmanlarını “Global Benefits İrtibat Kurulacak Kişileri” olarak belirleyebilir.

Global Benefits konsolide raporları (Havuz Programı için yıllık olarak ve Captive sigorta faaliyeti gösteren müşteriler için üç aylık olarak) sunar.Bu raporlar yerel yan hak programlarına yönelik küresel bir inceleme sağlamakla beraber daha şeffaf ve etkin risk yönetimi sağlar.

Global Benefits bülten, seminer ve konferanslar aracılığıyla çok uluslu şirketlere doğrudan bilgi kaynakları sunmaktadır.

 • Çok Uluslu Şirketler için Çözümler

Global Benefits aşağıdaki alanlarda çözümler üretmektedir:

Grup sigortası Global Benefits yerel ve global olarak kuruma özel dizayn edilmiş, en uygun grup hayat, sağlık sigortaları ve emeklilik planlarından oluşan ‘Yan Hak Programları’nı uygulamaktadır.

Uluslararası risk yönetim programları Global Benefits müşterilerin havuz programı, konsolide risk kabul süreçleri ve captive sigorta programlarını global bir seviyede uygulanması ve yönetilmesinde yardımcı olur. Bu programlarda yerel ‘Yan Hak Programları’nın riski  tek bir hesapta toplanmaktadır. Birleştirilen sigorta riskleri kurumsal hayat, sağlık sigortaları ve emeklilik planlarının risk unsurlarından oluşmaktadır.

Ülke dışında çalışanlara yönelik özelleştirilmiş programlar

Global Benefits küresel olarak etkin ve mobil olan ve yerel seviyede kabul edilemeyen personel için özellikle geliştirilmiş ‘Yan Hak Programı sunmaktadır’. Grup hayat, sağlık sigortaları ve emeklilik planları, seyahat ve destek alanlarındaki Yan Hak Programları başka ülkeden çalışanlar ve iş için Türkiye’ye veya yurtdışına seyahat eden üçüncü ülke yurttaşları için sunulmaktadır.

 • Global Benefits Avantajları

Global Benefits’in özel başarı faktörleri :

80’den fazla ülkede alanında lider olan ve güvenlik ve finansal bakımdan en üst seviyedeki olması.

Uzmanlığı, global erişim ve uygulama deneyimi, güçlü sermaye yapısı ve Allianz Grubu‘nun güvenilirliği ile birlikte, kurumlara özel uluslararası Yan Hak Programlarının tasarım ve çözümlerini sunmaktadır.

Yan Hak Programlarının tüm dünyada bütünsel bir koordinasyon ile uygulanmasını sağlamaktadır.

 • Müşteri ve Çözüm Odaklılık

Global Benefits’in sunmakta olduğu uluslararası hizmetler; havuz programı, konsolide risk kabul süreçleri, captive sigorta çözümleri gibi uluslararası risk yönetim programları ile başka ülkelerde yaşayan çalışanlara yönelik çözümleriyle birlikte bütünsel bir hizmet sağlamaktadır.

Global Benefits uluslararası şirketlerin ‘Yan Hak Programları’na yönelik ihtiyaçlarını tek bir noktadan çözümlemek için şirketlere özel portföy yönetimi sağlamaktadır.

Global Benefits ekibi, ‘Yan Hak Program’ çözümlerinin tasarımını ve uygulamasını çok uluslu müşteri adına gerçekleştirecektir. Portföy yönetim ekibi aynı zamanda, uluslararası ‘Yan Hak Programı’na ait risk yönetiminin küresel bir incelemesini içeren konsolide raporları (Havuz Programı için yıllık olarak ve Captive sigorta faaliyeti gösteren müşteriler için üç aylık olarak) sunacaktır.

Hayat Fonları

Geleceğinize güvenle bakabilmeniz ve huzurlu bir gelecek için siz değerli müşterilerimizle fon bilgilerini, ortalama gelirlerini, getiri grafiklerini, hayat fonu fiyatlarını ve fonlar arası karşılaştırmalarını hatasız bir şekilde size sunabilmek için sizleri acentemize bekliyoruz.