• Tüm İşyeri Sigortası
 • Akaryakıt Paket Sigortası
 • Eczane Paket Sigortası
 • Otel Paket Sigortası
Hangi Riskler Güvence Altında?
 • Yangın, Yıldırım, İnfilak
 • Grev,Lokavt, Kargaşalık, Halk hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terör
 • Hava ve Kara Taşıtları Çarpması
 • Dahili Su
 • Duman
 • Dolu (Bireysel dışı poliçelerde standart değildir)
 • Hukuksal Koruma
 • Hırsızlık
 • Kira Kaybı
 • İş Durması
 • Alternatif İşyeri Masrafları
 • Yangın Mali Sorumluluk
 • Fırtına
 • Yer Kayması
 • Kar Ağırlığı
 • Enkaz Kaldırma Masrafları
 • Binaya Sabit Kıymetlerin Hırsızlığı (Bina sigortalanmışsa)

ve poliçe kitapçığında belirtilen daha birçok riski Tüm İşyeri Sigortası ile güvence altına alabilirsiniz.

İsteğe bağlı olarak ek prim ödemek suretiyle; Deprem ve Yanardağ Püskürmesini,Dolu, Sel ve Su Baskınını, Cam Kırılmasını, Taşınan Para, Emniyeti Suistimal, 3. Şahıs Sorumluluk, İşveren Sorumluluk, Tamirhane Sorumluluk, Otopark Sorumluluk, Asansör Sorumluluk, Ferdi Kaza, Makine Kırılması ve Elektronik Cihaz Hasarlarını da teminat altına alabilirsiniz.

Tüm İsyeri Sigortası'nın Avantajları Nelerdir?
 • Çalışanlardan birinin rahatsızlanması sonucu acil doktor veya ambulans gönderilmesi masrafları teminat altındadır.
 • Camların kırılması veya çatlaması hasarları
 • Anahtarın kaybı, unutulması veya işyerinde kilitli kalma durumlarında çilingir hizmeti masrafları,
 • Dahili elektrik tesisatında oluşan hasarlar
 • Dahili su tesisatı masrafları
 • Zengin Asistans Hizmetleri; Her bir teminat için yılda 3 defa,olay başına 250 TL limitle işyerinizde oluşabilecek;
 • Mali Müşavirlik Bilgi Hattı
 • İşveren Bilgi Hattı
 • PC Asistans Hattı
 • Yurtiçi Concierge Hizmeti
 • Ekstra Avantajlar;
 • Tüm İşyeri Sigortası ile makinelerinizi ve demirbaşlarınızı tamir, bakım veya onarım sebebi ile işyerinizin dışındayken de poliçede belirtilen limitlerle ve şartlarla teminat altına alabilirsiniz.
 • İşyerinde çalışanlara ait eşyalar poliçede belirtilen limit ve şartlarda teminat altına alınabilir. (nakit, her türlü kıymetli evrak ve pul hariç)
 • Yılbaşı ve dini bayramların öncesinde 15 günlük süre içinde sigorta bedelleriniz %10 oranında artırılmış olarak değerlendirilir.

Ayrıca poliçede hasar oluşmaması durumunda hasarsızlık indirimleri ile Tüm İşyeri Sigortası’na daha da uygun fiyatlara sahip olabilirsiniz.

İşinizin hep rast gitmesi dileğiyle…

Akaryakıt İstasyonu Binası Tanımı ve Sigorta Kapsamı

Dış ve iç duvarları ile taban ve tavanları beton, taş, tuğla gibi yanmaz malzeme ile yapılmış tam kagir olarak tanımlanan Akaryakıt İstasyonu Binası. Bu tanım kapsamına bina içindeki ve üzerindeki her çeşit sabit tesisat ve binayı tamamlayan şeyler ile kanopi , bahçe ve çevre duvarları, oto yıkama bölümü çatı sistemi vb. diğer sundurmalar (betonarme veya çelik konstrüksiyon olması şartı ile (kanopi hariç), pompaların altındaki beton kaideler, beton sahalar, yeraltındaki ve yerüstündeki lpg, yakıt tankları dahildir. İstinat duvarları, rıhtımlar, teraslar, iskeleler, çeşmeler, bina dışındaki heykeller, sarnıç ve havuzlar hariçtir.

Akaryakıt İstasyonu Muhteviyatı Tanımı ve Sigorta Kapsamı

Dış ve iç duvarları ile taban ve tavanları beton, taş, tuğla gibi yanmaz malzeme ile yapılmış tam kagir olarak tanımlanan akaryakıt istasyonu binası içinde bulunan ve sigortalıya ait olup sigortalının iştigal konusuna giren makinalar (akaryakıt pompaları, hava-su saatleri, kompresör, jeneratör, yıkama, temizleme, yağ değiştirme makinaları, ısıtma ve soğutma sistemleri, trafolar vb.), demirbaşlar (bilgisayar, fax, telefon, raflar, mobilyalar, soğutucu dolaplar vb.), emtea (akaryakıt emteası (tanklarda bulunan akaryakıt)

Akaryakıt Paket Sigortası Teminat Kapsamı

Akaryakıt Sigortası, işyeri binanızın ve/veya muhteviyatınızın uğrayacağı doğrudan veya dolaylı maddi zararları, Akaryakıt Sigortası poliçesi ve poliçe kitapçığında kapsamlı olarak açıklanan teminat şartları ve limitleri dahilinde ilgili Genel Şartlara tabi olarak sigorta eder.

 • Yangın,Yıldırım, İnfilak
 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler
 • Terör
 • Kara, Hava ve Deniz taşıtları çarpması
 • Dahili Su
 • Duman
 • Dolu (Bireysel dışı poliçelerde standart değildir)
 • Yer Kayması
 • Fırtına
 • Kar Ağırlığı
 • Hukuksal Koruma
 • Hırsızlık
 • Kira Kaybı
 • İş Durması
 • Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet
 • İşveren Sorumluluk
 • Alternatif İşyeri Masrafları
 • Yangın Mali Sorumluluk
 • Binaya Sabit Kıymetlerin Hırsızlığı (Bina sigortalanmışsa)

Akaryakıt Emtea ve Muhteviyat Deprem teminatları seçili ise, deprem ve yanardağ püskürmesi, yer kayması, toprak çökmesi, korozyon veya çürüme neticesinde yer altı tanklarında olabilecek zarar neticesi yakıt tankından sızan akaryakıtın kaybı poliçede belirtilen limit ile teminata dahildir.

Seçime Bağlı Ek Teminatlar
 • Deprem ve Yanardağ Püskürmesi
 • Sel Su Baskını
 • Boya Badana ve Sabit Dekorasyon (İhtiyari) (Kiracılar için)
 • Cam Kırılması (İhtiyari)
 • Pleksiglas Tabelalar
 • Cam Üzerindeki Yazı ve Resimler
 • Tezgah, Raf, Seperatör Camları
 • Pompacı Taşınan Para
 • Taşınan Para
 • Emniyeti Suistimal
 • Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet

Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Ek Teminatları;

 • Liften Düşme
 • Oto Yıkama
 • Çevre Kirliliği
 • İşveren Sorumluluk

İşveren Sorumluluk Ek Teminatları;

 • Toplu Taşımalar
 • Görevle Gönderme Yurtiçi
 • Taşeron
 • Arızi İnşaat İşlerinden Kaynaklanabilecek Sorumluluklar
 • Manevi Tazminatlar
 • Araca Yanlış Akaryakıt Dolumu
 • Araca Yanlış Akaryakıt Dolumu (İhtiyari)
 • Tanka Yanlış Akaryakıt Dolumu
 • Elektronik Cihaz
 • Makine Kırılması

Akaryakıt Paket Sigortası’nın sunduğu teminatlar hakkında ayrıntılı bilgi almak için sizleri acentemize bekliyoruz.

Eczane Paket Sigortası ile Hangi Riskler Teminat Altında?

Eczane Paket Sigortası ile eczanenizi aşağıdaki risklere karşı, poliçe ve poliçe kitapçığında kapsamlı olarak açıklanan teminat şartları ve limitleri dahilinde ilgili genel şartlara tabi olarak sigorta eder.

 • Yangın, yıldırım, infilak
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri Kötü niyetli hareketler, terör
 • Kara, Hava ve Deniz taşıtları çarpması
 • Dahili su
 • Dolu (Bireysel dışı poliçelerde standart değildir)
 • Fırtına
 • Yer kayması
 • Kar ağırlığı
 • Duman
 • Hırsızlık
 • Kira kaybı
 • İş durması
 • Alternatif işyeri masrafları
 • Yangın mali sorumluluk
 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Eczane Paket Sigortası teminatı altındadır.
Eczane Paket Sigortası Hangi Avantajları Sunuyor?

Allianz Eczane Paket Sigortası ile;

Kilit altında bulunan kırmızı reçete ve yeşil reçete kapsamındaki ilaçlarınızı

Yanınızda çalışan personelin yapacağı emniyeti suiistimali

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan ani fiyat artışlarını (sürşarj)

Nöbetçi olduğunuz günlerde stoğunuzdaki ani artışları

Duvara monte raf/vitrinlerin devrilmesi sonucu ilaç emteanızda meydana gelecek zararları

Eczane buzdolabında bulunan ilaçlarınızın ve kimyasallarınızın bozulmasını

Kasada tutulan reçete ve eki kupürleri

Makinelerinizi ve demirbaşlarınızı işyerinizin dışındayken de belli limitlerle teminat altına alabilirsiniz.

İsterseniz; deprem ve yanardağ püskürmesini, sel ve su baskınını, deniz taşıtları çarpmasını, cam kırılmasını, dolu, altın koruma teminatları, taşınan para, emniyeti suistimal (ihtiyari), mesleki mali sorumluluk, üçüncü şahıs sorumluluk, işveren sorumluluk, asansör sorumluluk, ferdi kaza, makine kırılması ve elektronik cihaz teminatlarını da ek prim ödemek suretiyle alabilirsiniz.

Üstelik;

Sigortalının yanında çalışanlara ait eşyalar poliçede belirtilen limit ve şartlarla teminat altına alınabilir. (Nakit, her türlü kıymetli evrak ve pul hariç).

Yılbaşı ve dini bayramların öncesindeki 15 günlük süre içinde sigorta bedelleriniz % 10 oranında artırılmış olarak değerlendirilir.

İşinizin hep rast gitmesi dileğiyle…

Otelinizi Tehdit Edebilecek Riskler

Yangın, yıldırım, infilak… Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör… Hava ve kara taşıtları çarpması… Dahili su basması… Duman… Üçüncü şahıs mali sorumluluk… İş durması… Alternatif otel masrafları… Yangın mali sorumluluk… Fırtına, yer kayması, kar ağırlığı…

Otel Sigortası Güvence Sağlar!

Otel sigortası, bütün bu risklere karşı aşağıda tanımlanan otel binanızın ve/veya eşyalarınızın uğrayacağı doğrudan ve dolaylı maddi zararları, teminatlar dahilinde sigorta eder. İsterseniz; deprem ve yanardağ püskürmesini, sel ve su baskınını, deniz taşıtları çarpmasını, kar kaybını, enkaz kaldırma masraflarını, cam kırılmasını, hırsızlık, işveren mali sorumluluğunu, asansör mali sorumluluğunu da ek prim ödenmek suretiyle teminat altına alır.

Otel Binası Tanımı ve Sigorta Kapsamı

Dış ve iç duvarları ile taban ve tavanları beton, taş, tuğla gibi yanmaz malzeme ile yapılmış tam kagir olarak tanımlanan otel binası. Bu tanım kapsamına bina içindeki ve üzerindeki ve otel sahası içinde bulunan sigortalıya ait her çeşit sabit tesisat ve binayı tamamlayan şeyler (çatı malzemeleri, bacalar, su olukları vb. gibi) ile yapı tarzı tam kâgir olmak kaydı ile eklentiler, bahçe ve çevre duvarları, sabit yüzme ve süs havuları ve sarnıçlar dahildir.

Otel Muhteviyatı Tanımı ve Sigorta Kapsamı

Aşağıda tanımı yapılan sigortalıya ve çalışanlarına ait eşyalar.

Tanımı yapılan otel binası içinde, Sigortalıya ait olup, sigortalının iştigal konusuna giren makine, demirbaş, emtea, malzeme, dekorasyon (sigortalı, bina sahibi değilse ve kendisi tarafından yaptırılmış boya, badana, duvar kağıdı, sabit dekorasyon ve tesisat mevcut ise bedelleri ve mahiyeti poliçede belirtilerek teminata dahil edilebilir) ve çalışanlara ait eşyalar.

Otel demirbaşlarını, müşterilerin kendi eşyalarını veya emanete verdikleri eşyaları, kasadaki veya taşınmakta olan paraları, hırsızlık riskine karşı arzu edilirse ilgili prim ödenmek suretiyle teminat altına alır.